Dokumenty a formuláře

Dokumenty ke stažení

Organizace školního roku 2018/2019 (od 1. 9. 2018, PDF)

Školní řád (od 1. 9. 2018, PDF)

Školní řád – dodatek č. 1 (od 26. 11. 2018, PDF)

Klasifikační řád (od 1. 9. 2018, PDF)

Základní pravidla chování žáků – příloha školního řádu (od 1. 9. 2018, PDF)

Charakteristika šikanování – příloha školního řádu (od 1. 9. 2018, PDF)

Organizační řád školy (od 1. 1. 2018, PDF)

Vnitřní řád tělocvičny (od 13. 1. 2014, PDF)

Provozní řád tělocvičny (od 1. 9. 2015, PDF)

Koncepce domácí přípravy (od 1. 9. 2015, PDF)

Provozní řád LVVZ (od 1. 9. 2015, PDF)

Strategický plán rozvoje 2017 – 2021 (PDF)

Koncepce rozvoje školní družiny 2017 – 2021 (PDF)

Informace pro rodiče o doporučeném postupu při výstkytu vši dětské (PDF)

Formuláře ke stažení

Generální souhlas (od 1. 9. 2018, PDF)

Dotazník žáka 1. stupně (PDF)

Dotazník žáka 2. stupně (PDF)

Odhlášení žáka ze školy (PDF)

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (PDF)

Prohlášení o bezinfekčnosti pro LVVZ (PDF)

Prohlášení o bezinfekčnosti (PDF)

Prohlášení o vzájemné shodě (PDF)

Žádost o osvobození z výuky předmětu (PDF)

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (PDF)

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy – lékařský posudek (PDF)

Žádost o přestup žáka z jiné školy (PDF)

Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování (PDF)

Žádost o uvolnění žáka z výuky (PDF)

Žádost o odklad povinné školní docházky (PDF)

Žádost o zařazení do výuky zdravotní tělesné výchovy

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy (pro děti, které byly u zápisu v jiné škole)

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy (pro děti, které byly u zápisu u nás)