Pedagogický sbor

Školní rok 2016/2017

Ředitelka školy
Mgr. Božena Světlíková
Zástupci ředitelky školy
Mgr. Jaroslava Honsová
Mgr. Radomíra Vosejpková
1.stupeň
Mgr. Miloš Bicek
Mgr. Radmila Gabrielová
Mgr. Renáta Handšuchová
Mgr. Michaela Holubová
Mgr. Liběna Hornová
Mgr. Eva Illová
Mgr. Marcela Kliková
Mgr. Monika Kuběnová
Mgr. Eva Lauberová
Mgr. Ivana Mašíková
Mgr. Hana Matoušková
Mgr. Marta Michálková
Mgr. Radka Peteříková
Mgr. Eva Přibylová
Mgr. Jana Štěpánová
Mgr. Kateřina Šturcová
Mgr. Kristýna Ungrová
Mgr. Jaroslava Vacková
Mgr. Věra Valentová
2.stupeň
Mgr. Jana Bidláková
Mgr. Eva Braná
Mgr. Marie Březinová
Mgr. Ondřej Hajduch
Mgr. Kateřina Hocmannová
Mgr. Vendula Hraběová
Mgr. Kateřina Kocanová
Mgr. Jan Kohut
Bc. Michaela Krumlová
Ing. Helena Líbalová
Mgr. Michaela Lisecová
Mgr. Romana Nonfriedová
Mgr. Tomáš Pešek
PaedDr. Yveta Pompová
Mgr. Alena Pospíšilíková
Mgr. Zdeňka Radová
Mgr. Josef Řičica
Mgr. Kateřina Skočilová
Mgr. Renata Šilhánková
Bc. Veronika Turečková
Mgr. Jitka Vítová
Asistenti pedagoga
Barbora Bláhová
 Bc. Marie Dolejší
Alena Fialová
 Petra Švandová
Bc. Veronika Švomová
Mgr. Jan Trefil
Jitka Vávrová
Přípravná třída
Mgr. Alena Formánková
Koordinátor ŠVP
Mgr. Jaroslava Honsová
Koordinátor ICT
Mgr. Ondřej Hajduch
Koordinátor EVVO
Mgr. Alena Pospíšilíková
Koordinátor primární prevence
Mgr. Renata Šilhánková
Výchovný poradce
Mgr. Jitka Vítová
Školní logoped
Mgr. Jana Štěpánová
Speciální pedagog
Mgr. Barbora Selešiová

Hledáte telefonní
čísla, konzultační hodiny,
email nebo obsazení kabinetů?
Naleznete je na stránce Kontakty

Poslední aktualizace: 17. 11. 2016