Plán výuky a rozvrh hodin

< Zpět na seznam tříd

2.A

Třídní učitel(ka): Marcela Kliková

Rozvrh hodin

Plán výuky pro aktuální týden (od 19. 3. 2018)

Český jazyk a literatura

Člověk a svět

Matematika

Výchovy (Hv, Vv, Tv, Pč)

Plán výuky pro přístí týden (od 26. 3. 2018)

Český jazyk a literatura

Člověk a svět

Matematika

Výchovy (Hv, Vv, Tv, Pč)