Plán výuky a rozvrh hodin

< Zpět na seznam tříd

7.C

Třídní učitel(ka): Kateřina Hocmannová

Rozvrh hodin

Plán výuky pro aktuální týden (od 19. 3. 2018)

Anglický jazyk (Hocmannová)

Český jazyk a literatura

Dějepis

Fyzika

Matematika

Německý jazyk - jazyková sk. (Braná)

Německý jazyk (Kolbecková)

Přírodopis

Ruský jazyk

Plán výuky pro přístí týden (od 26. 3. 2018)

Anglický jazyk (Hocmannová)

Dějepis

Německý jazyk - jazyková sk. (Braná)

Ruský jazyk