Plán výuky a rozvrh hodin

< Zpět na seznam tříd

8.A

Třídní učitel(ka): Romana Nonfriedová

Rozvrh hodin

Plán výuky pro aktuální týden (od 11. 12. 2017)

Anglický jazyk (Hocmannová)

Anglický jazyk (Řičica)

Český jazyk a literatura

Dějepis

Fyzika

Chemie

Matematika

Německý jazyk (Braná)

Přírodopis

Ruský jazyk

Zeměpis

Plán výuky pro přístí týden (od 18. 12. 2017)

Český jazyk a literatura

Dějepis

Německý jazyk (Braná)

Ruský jazyk