Plán výuky a rozvrh hodin

< Zpět na seznam tříd

8.A

Třídní učitel(ka): Romana Nonfriedová

Rozvrh hodin

Plán výuky pro aktuální týden (od 19. 3. 2018)

Anglický jazyk (Hocmannová)

Český jazyk a literatura

Dějepis

Fyzika

Chemie

Matematika

Německý jazyk (Braná)

Přírodopis

Ruský jazyk

Zeměpis

Plán výuky pro přístí týden (od 26. 3. 2018)

Anglický jazyk (Hocmannová)

Český jazyk a literatura

Dějepis

Německý jazyk (Braná)

Ruský jazyk