Nástavba budov 22. ZŠ

Podpořeno z evropského fondu pro regionální rozvoj

V červnu 2011 začaly v naší škole rozsáhlé stavební práce. Je realizována zakázka s názvem „Nástavba budov 22.ZŠ“, což znamená, že na 1. a 2. pavilonu školy a na pavilonu školní družiny bude přistavěno ještě jedno poschodí. Stavba je realizována z finančních prostředků ROP Jihozápad a zřizovatele školy Magistrátu města Plzně.

Veškeré práce včetně vybavení všech nových místností budou ukončeny v listopadu 2012.

Mgr. Božena Světlíková, 4.7.2011

Blížíme se k závěru

Rok se s rokem sešel a pomalu končí i realizace nástavby budov v naší škole.

Z venku už se objevila i barevná fasáda, ale uvnitř práce stále pokračují. Dokončují se podlahy, obklady stěn atd. Nové učebny dostávají svou konečnou podobu. Upravují se schodiště, která propojí stávající prostory s novými.

V polovině srpna mají být veškeré stavební a malířské práce dokončeny a nové učebny vybaveny školním nábytkem.

Po úklidu a dalších přípravách pak 3. září začne nový školní rok i v nových prostorách školy.

Mgr. Božena Světlíková, 18.7.2012

Nástavba budov

Jak pokračuje stavba

Po rozsáhlých přípravách na realizaci nástavby budov školy se během letních prázdnin opravdu začalo stavět – nebo spíše bourat. Byly vybourány stropy nad všemi schodišti a vznikl základ pro schodiště nová, která propojí 2. patro s budoucím třetím patrem obou velkých pavilonů (u pavilonu školní družiny je to propojení mezi 1. patrem a budoucím 2. patrem). Nová schodiště jsou zajištěna tak, aby nedošlo ke zranění žáků a do budovy se nikdo nepovolaný nedostal.

V současné době se už na 1. pavilonu objevují obvodové zdi nového podlaží a na 2. pavilonu se bourají atiky, aby i tady mohly začít stavební práce.

Počasí stavbě zatím přeje a my jen doufáme, že podzimní plískanice přijdou co nejpozději, nejlépe až poté, co už bude hotová střecha.

Mgr. Božena Světlíková, 29.9.2011

Půl roku od zahájení prací

Od zahájení prací na nástavbě budov uběhlo více jak půl roku. V současné době jsou hotové obvodové zdi nástavby, nové patro je zastřešeno plechy.

V nástavbě 1. pavilonu jsou již okna a uvnitř se staví příčky. V 2. pavilonu se odstraňuje škvárový násyp, který byl součástí původní střechy.

V průběhu jarních prázdnin se budou bourat otvory pro vstup do výtahů. Tyto otvory budou zevnitř i zvenku zakryty a zaizolovány, aby nedocházelo k úniku tepla.

Realizace nástavby probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Mgr. Božena Světlíková, 2.2.2012

Nástavba budov

Už jsme zase o krok blíže

Uběhl další měsíc a, i když se to zvenku nezdá, práce na nástavbě pokročily. Na pavilonu 1. stupně je už téměř hotová střecha a uvnitř už se rýsují nové místnosti. V 2. pavilonu jsou osazená okna, dokončuje se střecha a práce probíhají i uvnitř. V obou pavilonech jsou už hotové vstupy do budoucích výtahů.

Na pavilonu školní družiny je odstraněn škvárový násyp na střeše, připravuje se výtahová šachta.

Už nyní se připravuje vnitřní vybavení všech pavilonů nábytkem a AV technikou. Tak snad za pět měsíců už se bude učit v nových prostorách.

Mgr. Božena Světlíková, 20.3.2012

Jsme u cíle

To, na co jsme se víc jak jeden rok těšili, se stalo skutečností.

3. září 2012 mohli naši žáci poprvé vidět, jak to vypadá v posledních patrech našich pavilonů. Stavba byla u konce. Nebylo sice všechno úplně tak, jak být mělo, ale v učebnách stály lavice a židle a na stěnách visely tabule. A nejen ty „obyčejné“, ale také několik interaktivních.

V průběhu září bylo vybavení nových učeben dokončeno a 10.10.2012 v 10 hodin byly nové prostory slavnostně otevřeny za přítomnosti náměstka primátora Magistrátu města Plzně pana Martina Zrzaveckého, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP paní Evy Prokopové, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje paní Jaroslavy Havlíčkové a dalších vzácných hostů.

Děkuji všem trpělivým učitelům, žákům a jejich rodičům za toleranci, se kterou překonávali obtížné podmínky během minulého školního roku. Poděkování patří také našemu zřizovateli Magistrátu města Plzně, který projekt nástavby budov školy podpořil a zčásti také financoval.

Mgr. Božena Světlíková, 14.11.2012

Rozhovor s redaktorkou Českého rozhlasu o nástavbě budov

Fotogalerie