Projekt:  EU Peníze školám

Loga projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Projekt EU peníze školám umožní naší škole, aby efektivněji a rychleji naplňovala cíle, které si stanovila ve školním vzdělávacím programu „Radost z vědění, radost ze života a dále aby se rozvíjely ty oblasti vzdělávání, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Ze závěrů Vlastního hodnocení školy vyplynuly některé problémy v rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti a zhoršují se výsledky žáků v oblasti přírodovědného základu.

Stále větším, zejména ekonomickým, problémem je průběžná inovace vyučovacích pomůcek a didaktické techniky.

Cílem projektu  je zejména:

Dosažená změna: