Projekt „Rozumíme penězům“

O projektu

Projekt „Rozumíme penězům“ (dále „RP“) je uceleným programem, který základním školám umožňuje efektivně rozšířit školní vzdělávací program o problematiku finančního vzdělávání a podílet se tak na zvyšování finanční gramotnosti nejen žáků a pedagogického sboru. Zprostředkovaně také rodičů a dalších osob, které jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu příslušné základní školy. Více informací na www.rozumimepenezum.cz.