Projekt: Výzva č. 56

Investice do rozvoje vzdělávání

VÝZVA Č. 56

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výzva č. 56 je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

22. základní škola Plzeň čerpá finanční prostředky v těchto šablonách: