Projekt Výzva č. 57

Investice do rozvoje vzdělávání

VÝZVA Č. 57

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výzva č. 57 je zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni a rozvoj komunikačních dovedností žáků v cizích jazycích.

22. základní škola Plzeň čerpá finanční prostředky v těchto šablonách: