Sdružení rodičů a Školská rada

Sdružení rodičů 22. ZŠ, z. s.

Školní rok 2017/2018

Třída Zástupce
I. A Milena Uxová
I. B Eva Jindřichová
I. C Veronika Kážová
II. A Lucie Rážová
II. B Lucie Fialová
II. C Lenka Stanislavová
II. D Kateřina Fořtová
III. A Renata Stránská
III. B Stanislav Kropáč
III. C Alena Švůgrová
III. D Pavel Nosek
IV. A Eva Zýková
IV. B Lucie Beránková
IV. C Miroslav Jakovec
IV. D Marek Bureš
IV. E Milena Patočková
V. A Dagmar Polívková
V. B Andrea Bílá
V. C Simona Ciprová
VI. A Roman Sornas
VI. B Štěpánka Roubalová
VI. C Hana Vaníková
VII. A Ladislav Kigler
VII. B Rostislav Strejc
VII. C Leona Maříková
VIII. A Vladislava Fáková Hametová
VIII. B Karin Hauerová
VIII. C Eva Šlaisová
IX. A Petr Kalčík
IX. B František Baumer

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli, případně dalším osobám, podílet se na správě školy. Ve své činnosti se řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.

Školská rada při 22. základní škole Plzeň má 9 členů a její funkční období jsou 3 roky. Aktuální složení školské rady zahájilo funkční období 15. dubna 2015.

Předseda školské rady

Místopředsedkyně školské rady

Složení školské rady

Zástupci nezletilých žáků

Zástupci pedagogických pracovníků

Zástupci zřizovatele

Zápisy z jednání

Zápis z jednání školské rady dne 21. 3. 2017 (PDF)

Zápis z jednání školské rady dne 29. 8. 2016 (PDF)

Zápis z jednání školské rady dne 27. 4. 2016 (PDF)

Zápis z jednání školské rady dne 26. 8. 2015 (PDF)

Zápis z jednání školské rady dne 15. 4. 2015 (PDF)