Sdružení rodičů a Školská rada

Sdružení rodičů 22. ZŠ, z. s.

Školní rok 2016/2017

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli, případně dalším osobám, podílet se na správě školy. Ve své činnosti se řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.

Školská rada při 22. základní škole Plzeň má 9 členů a její funkční období jsou 3 roky. Aktuální složení školské rady zahájilo funkční období 15. dubna 2015.

Předseda školské rady

Místopředsedkyně školské rady

Složení školské rady

Zástupci nezletilých žáků

Zástupci pedagogických pracovníků

Zástupci zřizovatele

Zápisy z jednání

Zápis z jednání školské rady dne 29. 8. 2016 (PDF)

Zápis z jednání školské rady dne 27. 4. 2016 (PDF)

Zápis z jednání školské rady dne 26. 8. 2015 (PDF)

Zápis z jednání školské rady dne 15. 4. 2015 (PDF)

Poslední aktualizace: 15. 3. 2017