Třídní informace

Plánováné akce a jiná sdělení

Od Do Třída Zpráva

Třídy ve školním roce 2016/2017

1. stupeň

Třída Třídní učitel/-ka Zastupující
PT Mgr. Alena Formánková
I.A Mgr. Marcela Kliková
I.B Mgr. Eva Lauberová
I.C Mgr. Renáta Handšuchová
I.D Mgr. Monika Kuběnová
II.A Mgr. Michaela Holubová
II.B Mgr. Liběna Hornová
II.C Mgr. Radmila Gabrielová
II.D Mgr. Hana Matoušková
III.A Mgr. Ivana Mašíková
III.B Mgr. Eva Přibylová
III.C Mgr. Radka Peteříková
III.D Mgr. Miloš Bicek
III.E Mgr. Věra Valentová
IV.A Mgr. Kateřina Šturcová
IV.B Mgr. Marta Michálková
IV.C Mgr. Eva Illová
V.A Mgr. Jaroslava Vacková
V.B Mgr. Kristýna Ungrová
V.C Mgr. Jana Štěpánová
Pozn. PT = Přípravná třída

2. stupeň

Třída Třídní učitel/-ka Zastupující
VI.A Mgr. Vendula Hraběová PaedDr. Yveta Pompová
VI.B Mgr. Michaela Lisecová Bc. Marie Březinová
VI.C Mgr. Kateřina Hocmannová Mgr. Renata Šilhánková
VII.A Mgr. Romana Nonfriedová Mgr. Veronika Turečková
VII.B Mgr. Tomáš Pešek PaedDr. Yveta Pompová
VII.C Mgr. Kateřina Skočilová Mgr. Kateřina Kocanová
VIII.A Bc. Michaela Krumlová Mgr. Eva Braná
VIII.B Mgr. Josef Řičica Mgr. Ondřej Hajduch
IX.A Mgr. Zdeňka Radová Mgr. Jitka Vítová
IX.B Mgr. Jana Bidláková Mgr. Jan Kohut
IX.C Mgr. Alena Pospíšilíková Mgr. Ondřej Hajduch