Úřední deska

Název: 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
Identifikátor zařízení: 600 069 729
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 708 37 813
IZO: 102 228 345
Redizo: 600 069 729
Zřizovatel: Statutární město Plzeň
Právní forma: obec, IČO: 00 075 370
Adresa: nám. Republiky 1
306 32 Plzeň
Ředitel školy: Božena Světlíková
Od: 1.8.1999

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména:

Zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 (PDF)

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016 (PDF)

Výkaz zisku a ztrát za rok 2016 (PDF)

Rozvaha za rok 2016 (PDF)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 (PDF)

Zpráva o dalším vzdělávání pedagogů za rok 2016 (PDF)

Pronájmy

Škola nabízí možnost pronájmu nebytových prostor – tělocvična a pohybová učebna se zrcadlovou stěnou.

Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři školy v době od 8:00 do 15:30 hod nebo prostřednictvím e-mailu skola@zs22.plzen-edu.cz.

Soubory ke stažení

Aktuální rozpis pronájmů v tělocvičně (PDF)

Aktuální rozpis pronájmů v pohybové učebně (PDF)

Otevírací doba hřiště s umělým povrchem (PDF)

Výše sazeb za pronájem od 1.9.2014 (PDF)

Vnitřní řád tělocvičny a školního hřiště (PDF)

Provozní řád tělocvičny (PDF)

Provozní řád hřiště s umělým povrchem (PDF)

Poslední aktualizace: 24. 3. 2017