Úřední deska

Název: 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace
Identifikátor zařízení: 600 069 729
IČO: 708 37 813
IZO: 102 228 345
REDIZO: 600 069 729
Datová schránka: h4amwa4
Ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Božena Světlíková
Od: 1.8.1999
Zřizovatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně
Právní forma: obec, IČO: 00 075 370
Adresa: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména:

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů (od 25.5.2018, PDF)

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (od 25.5.2018, PDF)

Směrnice o ochraně osobních údajů (od 25.5.2018, PDF)

Směrnice

Směrnice o svobodném přístupu k informacím (od 1.9.2016, PDF)

Zprávy

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 (PDF)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 (PDF)

Rok 2017

Zprávy o hospodaření, o DVPP a o poskytování informací za rok 2017 (PDF)

Rok 2016

Zpráva o hospodaření za rok 2016 (PDF)

Rozvaha za rok 2016 (PDF)

Výkaz zisku a ztrát za rok 2016 (PDF)

Zpráva o DVPP za rok 2016 (PDF)

Zpráva o poskytování informací za rok 2016 (PDF)

Pronájmy

Škola nabízí možnost pronájmu nebytových prostor:

Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři školy v době od 8:00 do 15:30 hod nebo prostřednictvím e-mailu: skola@zs22.plzen-edu.cz.

Dokumenty

Aktuální rozpis pronájmů v tělocvičně (od 1. 9.2018, PDF)

Aktuální rozpis pronájmů v pohybové učebně (od 1. 9. 2018, PDF)

Výše sazeb za pronájem (od 1.9.2014, PDF)

Provozní řád tělocvičny a pohybové učebny – nájemci (od 9.9.2016, PDF)

Hřiště s umělým povrchem

Otevírací doba

HŘIŠTĚ JE PRO VEŘEJNOST OTEVŘENO V DOBĚ:

DUBEN – ŘÍJEN
PO – PÁ
15.00 – 19.00
SO – NE
10.00 – 19.00
(PŘI SNĚHOVÉ POKRÝVCE A VELKÉM MRAZU JE HŘIŠTĚ UZAVŘENO)

U správce hřiště si lze bezplatně zapůjčit sportovní potřeby.

Provozní řád

Uživatel hřiště je povinen dodržovat pravidla užívání hřiště:

AREÁL HŘIŠTĚ JE SLEDOVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM!