Výuka a provoz

Základní údaje pro školní rok 2018/2019

  počet tříd/odd. počet žáků/učitelů
Přípravný ročník 1 10
1. stupeň 19 466
2. stupeň 12 297
Celkem 31 763
Školní družina 11 330
Pedagogický sbor --- 60

Stav k 21. 9. 2018.

Zaměření výuky a výchovy

Naším hlavním cílem je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky pro jejich další vzdělávání a uplatnění v životě. Chceme, aby absolvent naší školy byl člověkem, který umí samostatně myslet a rozhodovat se a je zároveň schopen komunikovat s ostatními lidmi a pracovat s informacemi. Vedeme žáky ke schopnosti empatie, tolerance, podporujeme spontánní charitativní a dobročinné akce.

V rámci Školní vzdělávacího programu jsou žákům v konkrétních ročnících nabízeny předměty s rozšířenou výukou:

Dětem, které ze zdravotních důvodů nemohou podávat plné výkony v běžných hodinách tělesné výchovy, umožňujeme docházku na zdravotní tělesnou výchovu.

V rámci Školní vzdělávacího programu jsou žákům v jednotlivých ročnících nabízeny tyto povinně volitelné předměty:

Nad rámec povinných a povinně volitelných předmětu též nabízíme i nepovinné předměty:

Každoročně se některé třídy účastní školy v přírodě, turistického kurzuadaptačního kurzu, lyžařského výcviku, cyklistického nebo vodáckého kurzu a krátkodobých jazykových kurzů v zahraničí. Nezapomínáme ani na kulturní akce. V rámci výuky navštěvujeme např. Divadlo Alfa, Měšťanskou Besedu, D - Klub nebo Knihovnu města Plzně. V plzeňské zoologické zahradě jsme kmotrem Želvy ostruhaté.

Provoz školy

Vyučování
8.00 – 16.00
Školní družina
6.00 – 8.50 11.45 – 17.00
Školní jídelna
11.30 – 14.00

Rozpis vyučovacích hodin

Hodina Od – Do
0. hodina 7.00 – 7.45
1. hodina 8.00 – 8.45
2. hodina 8.55 – 9.40
3. hodina 10.00 – 10.45
4. hodina 10.55 – 11.40
5. hodina 11.50 – 12.35
6. hodina 12.45 – 13.30
7. hodina 13.35 – 14.20
8. hodina 14.25 – 15.10
9. hodina 15.15 – 16.00