Výuka a provoz

Základní údaje pro školní rok 2019/2020

  počet tříd/odd. počet žáků/učitelů
Přípravný ročník 1 ---
1. stupeň 17 424
2. stupeň 13 315
Celkem 30 739
Školní družina 10 300
Pedagogický sbor --- 65

Stav k 2. 9. 2019.

Zaměření výuky a výchovy

Naším hlavním cílem je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky pro jejich další vzdělávání a uplatnění v životě. Chceme, aby absolvent naší školy byl člověkem, který umí samostatně myslet a rozhodovat se a je zároveň schopen komunikovat s ostatními lidmi a pracovat s informacemi. Vedeme žáky ke schopnosti empatie, tolerance, podporujeme spontánní charitativní a dobročinné akce.

V rámci Školní vzdělávacího programu jsou žákům v konkrétních ročnících nabízeny předměty s rozšířenou výukou:

Jako druhý cizí jazyk jsou od 7. ročníku jsou nabízeny:

Více informací o výuce cizích jazyků

Dětem, které ze zdravotních důvodů nemohou podávat plné výkony v běžných hodinách tělesné výchovy, umožňujeme docházku na zdravotní tělesnou výchovu.

V rámci Školní vzdělávacího programu jsou žákům v jednotlivých ročnících nabízeny tyto povinně volitelné předměty:

Každoročně se některé třídy účastní školy v přírodě, turistického kurzuadaptačního kurzu, lyžařského výcviku, cyklistického nebo vodáckého kurzu a krátkodobých jazykových kurzů v zahraničí. Nezapomínáme ani na kulturní akce. V rámci výuky navštěvujeme např. Divadlo Alfa, Měšťanskou Besedu, D - Klub nebo Knihovnu města Plzně. V plzeňské zoologické zahradě jsme kmotrem Želvy ostruhaté.