Výuka a provoz

Zaměření výuky a výchovy

Naším hlavním cílem je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky pro jejich další vzdělávání a uplatnění v životě. Chceme, aby absolvent naší školy byl člověkem, který umí samostatně myslet a rozhodovat se a je zároveň schopen komunikovat s ostatními lidmi a pracovat s informacemi. Vedeme žáky ke schopnosti empatie, tolerance, podporujeme spontánní charitativní a dobročinné akce.

V rámci Školní vzdělávacího programu jsou žákům v konkrétních ročnících nabízeny předměty s rozšířenou výukou:

Dětem, které ze zdravotních důvodů nemohou podávat plné výkony v běžných hodinách tělesné výchovy, umožňujeme docházku na zdravotní tělesnou výchovu.

V rámci Školní vzdělávacího programu jsou žákům v jednotlivých ročnících nabízeny tyto povinně volitelné předměty:

Nad rámec povinných a povinně volitelných předmětu též nabízíme i nepovinné předměty:

Každoročně se některé třídy účastní školy v přírodě, turistického kurzuadaptačního kurzu, lyžařského výcviku, cyklistického nebo vodáckého kurzu a krátkodobých jazykových kurzů v zahraničí. Nezapomínáme ani na kulturní akce. V rámci výuky navštěvujeme např. Divadlo Alfa, Měšťanskou Besedu, D - Klub nebo Knihovnu města Plzně. V plzeňské zoologické zahradě jsme kmotrem Želvy ostruhaté.

Provoz školy

Vyučování
8:00 – 16:00
Školní družina
PO – ČT
6:00 – 8:50

6:00 – 7:55
11:45 – 17:00
Školní jídelna
11:30 – 14:00

Rozpis vyučovacích hodin

Hodina Od  –  do
0. hodina 7.00  –  7.45
1. hodina 8.00  –  8.45
2. hodina 8.55  –  9.40
3. hodina 10.00 – 10.45
4. hodina 10.55 – 11.40
5. hodina 11.50 – 12.35
6. hodina 12.45 – 13.30
7. hodina 13.35 – 14.20
8. hodina 14.25 – 15.10
9. hodina 15.15 – 16.00

Škola Online

Přímý vstup do elektronické žákovské

V případě problému se můžete obrátit na administrátora aplikace:

Poslední aktualizace: 5. 9. 2016