Informace k exkurzi do Drážďan

31. 1. 2018

Kategorie: Aktuality

Milí žáci, vážení rodiče,

na tomto místě naleznete všechna důležitá sdělení týkající se plánovaného studijně-poznávacího zájezdu naší školy do Německa.

Harmonogram

  1. V pátek 26. 1. a 29. 1. byli žáci seznámeni s prvotními informacemi a zároveň s tímto jim byly rozdány předběžné přihlášky.
  2. Závazné přihlášky, údaje pro placení, pojištění i program- všechny tyto informace obdrží žáci do 5. 2. 2018.
  3. Do 9. 2. 2018 přinesou žáci vyplněné závazné přihlášky E. Brané (kabinet 65,  1. patro, II. stupeň).
  4. Celá částka musí být uhrazena do 16. 2. 2018 na účet školy.

Ke stažení

Závazná přihláška (PDF)

Informace, způsob placení a pojištění (PDF)

Prohlášení zákonných zástupců dítěte (PDF)

Poučení o bezpečnosti (PDF)

Všeobecné podmínky na jednodenní zájezd do zahraničí – pojištění (PDF)

Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře (PDF)