Upozornění pro zákonné zástupce žáků 2. stupně

24. 6. 2018

Kategorie: Aktuality

Od školního roku 2018/2019 bude klasifikace žáků na 2. stupni zaznamenávána pouze do elektronické žákovské knížky v systému Škola Online. Bližší informace o tomto systému můžete získat na stránce Škola Online.

Ke komunikaci školy se zákonnými zástupci žáků bude sloužit klasická „papírová“ žákovská knížka, která bude obsahovat základní kontaktní údaje, jména vyučujících, termíny třídních schůzek, omluvný list, sdělení o chování žáka, jiná sdělení, čtvrtletní hodnocení a rozvrh hodin.