Výsledky voleb do školské rady

30. 1. 2018

Kategorie: Aktuality

Výsledky voleb do školské rady – zákonní zástupci

Volby konané dne 25. a 26. 1. 2018

Výsledky voleb do školské rady – pracovníci školy

Volby konané dne 26. 1. 2018