Změna Školního řádu

26. 11. 2018

Kategorie: Aktuality

Upozorňujeme zákonné zástupce, že se dnem 26. 11. 2018 mění Školní řád v části 2. Provoz a vnitřní režim školy, bod 2. 2, písmeno b), která se týká uvolňování žáka z výuky. Dodatek Školního řádu a formulář na uvolnění během výuky je k dispozici na webových stránkách školy v Dokumentech a formulářích.

Školní řád – dodatek č. 1 (od 26. 11. 2018, PDF)

Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování (PDF)