Absolventské práce

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

Absolventské práce jsou pro žáka příležitostí najít propojení poznatků a dovedností získaných v jednotlivých vyučovacích předmětech se svými vlastními možnostmi.

Absolventská práce je jednou z forem ověření schopností, dovedností a znalostí, které má žák končící základní vzdělávání. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich zpracování, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí.

ČASOVÝ HARMONOGRAM 2016/2017

Tvorba absolventské práce pod vedením jejího vedoucího:

Předložení práce k první konzultaci v elektronické podobě:

Odevzdání HOTOVÉ PRÁCE k závěrečné konzultaci v elektronické podobě:

Odevzdání vytištěné absolventské práce včetně elektronické verze práce:

Ústní obhajoby absolventských prací

SOUBORY KE STAŽENÍ

Informace k absolventské práci ve školním roce 2016/2017

Základní pravidla pro úpravu textů na PC

Šablona titulní strany absolventské práce (DOTX)

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Generátor citací – Citace.com

Generátor citací – Dumy.cz

Stáhnout LibreOffice (cs.libreoffice.org)

Stáhnout OpenOffice (www.openoffice.org/cs)

Poslední aktualizace: 14. 10. 2016