Zaměstnanci školy

Vedení školy

Ředitelka školy

Mgr. et Mgr. Božena Světlíková  
č. dv.: 2 378 028 732 svetlikovabo@zs22.plzen-edu.cz
 

Zástupkyně pro 1. stupeň

Mgr. Hana Matoušková  
č. dv.: 2 378 028 733 matouskovaha@zs22.plzen-edu.cz

Zástupce pro 2. stupeň

Mgr. Josef Řičica  
č. dv.: 2 378 028 733 ricicajo@zs22.plzen-edu.cz
 

Provozní zaměstnanci

 
Renáta Sedláková Referentka školy
č. dv.: 2 378 028 731 sedlakovare@zs22.plzen-edu.cz
 
Ivana Menclová Administrativní pracovnice
č. dv.: 2 378 028 731 menclovaiv@zs22.plzen-edu.cz
 
Jindřich Glaser Vedoucí správního úseku
č. dv.: 176 378 028 749 glaserji@zs22.plzen-edu.cz
 
Zdeňka Hanzlíková Vedoucí školní jídelny
č. dv.: ŠJ 378 028 751 hanzlikovazd@zs22.plzen-edu.cz
 
Antonín Rojka Správce nemovitosti
č. dv.: 27 378 028 736 rojkaan@zs22.plzen-edu.cz
nahoru

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP

Mgr. Jitka Vítová Konzultační hodiny: —
č. dv.: 10 378 028 752 vitovaji@zs22.plzen-edu.cz

Školní psycholog

Mgr. Štěpánka Ježková Konzultační hodiny: —
č. dv.: 10 378 028 752 jezkovast@zs22.plzen-edu.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Jan Kohut Konzultační hodiny: —
č. dv.: 170 378 028 750 kohutja@zs22.plzen-edu.cz

Školní speciální pedagog

Mgr. Barbora Selešiová Konzultační hodiny: —
č. dv.: 10 378 028 752 selesiovaba@zs22.plzen-edu.cz

Školní logoped

Mgr. Jana Štěpánová Konzultační hodiny: —
č. dv.: 21 378 028 737 stepanovaja@zs22.plzen-edu.cz
nahoru

Pedagogický sbor 1. stupně

 
Mgr. Miloš Bicek Konzultační hodiny: ČT 15.30 – 16.15
č. dv.: 58 378 028 742 bicekmi@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Alena Formánková Konzultační hodiny: PO 13.40 – 14.25
č. dv.: 254   formankovaal@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Renata Handšuchová Konzultační hodiny: ČT 13.45 – 14.25
č. dv.: 39 378 028 739 handsuchovare@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Michaela Holubová Konzultační hodiny: ÚT 13.45 – 14.25
č. dv.: 21 378 028 737 holubovami@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Liběna Hornová Konzultační hodiny: ST 13.45 – 14.25
č. dv.: 21 378 028 737 hornovali@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Eva Illová Konzultační hodiny: PO 13.40 – 14.25
č. dv.: 39 378 028 739 illovaev@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Marcela Kliková Konzultační hodiny: ST 13.45 – 14.25
č. dv.: 39 378 028 739 klikovama@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Kateřina Kvíderová Konzultační hodiny: ST 14.35 – 15.20
č. dv.: 21 378 028 737 kviderovaka@zs22.plzen-edu.cz
 
Denisa Lavičková Konzultační hodiny: ČT 13.45 – 14.25
č. dv.: 21 378 028 737 lavickovade@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Ivana Mašíková Konzultační hodiny: ÚT 13.45 – 14.25
č. dv.: 39 378 028 739 masikovaiv@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Marta Michálková Konzultační hodiny: ČT 15.30 – 16.15
č. dv.: 241 378 028 759 michalkovama@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Tereza Ontlová Konzultační hodiny: ÚT 14.35 – 15.20
č. dv.: 21 378 028 737 ontlovate@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Eva Přibylová Konzultační hodiny: ST 15.30 – 16.15
č. dv.: 58 378 028 742 pribylovaev@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Jana Štěpánová Konzultační hodiny: PO 13.40 – 14.25
č. dv.: 21 378 028 737 stepanovaja@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Kateřina Šturcová Konzultační hodiny: ČT 13.45 – 14.25
č. dv.: 234 378 028 758 sturcovaka@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Erika Tykvartová Konzultační hodiny: PÁ 13.45 – 14.25
č. dv.: 39 378 028 739 tykvartovaer@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Jaroslava Vacková Konzultační hodiny: PO 13.45 – 14.25
č. dv.: 39 378 028 739 vackovaja@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Věra Valentová Konzultační hodiny: ÚT 13.45 – 14.25
č. dv.: 39 378 028 739 valentovave@zs22.plzen-edu.cz
nahoru

Pedagogický sbor 2. stupně

 
Mgr. Tomáš Alberti Konzultační hodiny: ČT 13.45 – 14.20
č. dv.: 204 378 028 754 albertito@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Magdaléna Berkovská Konzultační hodiny: PO 13.45 – 14.25
č. dv.: 78 378 028 745 berkovskama@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Jana Bidláková Konzultační hodiny: ČT 13.45 – 14.20
č. dv.: 215 378 028 757 bidlakovaja@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Eva Braná Konzultační hodiny: PÁ 13.40 – 14.25
č. dv.: 65 378 028 743 branaev@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Zuzana Čížková Herdová Konzultační hodiny: ÚT 13.45 – 14.25
č. dv.: 78 378 028 745 cizkovazu@zs22.plzen-edu.cz
Mgr. Ondřej Hajduch Konzultační hodiny: PO 13.45 – 14.25
č. dv.: 58 378 028 742 hajduchon@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Kateřina Hocmannová Konzultační hodiny: ČT 13.45 – 14.20
č. dv.: 65 378 028 743 hocmannovaka@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Vendula Hraběová Konzultační hodiny: ST 13.45 – 14.25
č. dv.: 83 378 028 746 hrabeovave@zs22.plzen-edu.cz
 
Bc. Andrea Kašová Konzultační hodiny: ST 13.45 – 14.25
č. dv.: 71 378 028 744 kasovaan@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Jan Kohut Konzultační hodiny: ÚT 13.45 – 14.25
č. dv.: 170 378 028 750 kohutja@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Veronika Kolbecková Konzultační hodiny: ST 13.45 – 14.25
č. dv.: 83 378 028 746 kolbeckovave@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Michaela Krumlová Konzultační hodiny: ÚT 13.45 – 14.25
č. dv.: 65 378 028 743 krumlovami@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Alžběta Lafatová Konzultační hodiny: ČT 13.45 – 14.20
č. dv.: 78 378 028 745 lafatovaal@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Michaela Lisecová Konzultační hodiny: ÚT 13.45 – 14.25
č. dv.: 170 378 028 750 lisecovami@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Romana Nonfriedová Konzultační hodiny: PO 13.45 – 14.25
č. dv.: 83 378 028 746 nonfriedovaro@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Zdeňka Nováková Konzultační hodiny: PO 13.45 – 14.25
č. dv.: 83 378 028 746 novakovazd@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Tomáš Pešek Konzultační hodiny: PO 13.45 – 14.25
č. dv.: 89 378 028 747 pesekto@zs22.plzen-edu.cz
PaedDr. Yveta Pompová Konzultační hodiny: PO 13.45 – 14.25
č. dv.: 170 378 028 750 pompovayv@zs22.plzen-edu.cz
Mgr. Alena Pospíšilíková Konzultační hodiny: ÚT 13.45 – 14.25
č. dv.: 71 378 028 744 pospisilikovaal@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Zdeňka Radová Konzultační hodiny: ÚT 13.45 – 14.25
č. dv.: 71 378 028 744 radovazd@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Lucie Rottenbornová Konzultační hodiny: PO 13.45 – 14.25
č. dv.: 204 378 028 754 rottenbornovalu@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Kateřina Skočilová Konzultační hodiny: ÚT 13.45 – 14.25
č. dv.: 215 378 028 757 skocilovaka@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Veronika Suchá Konzultační hodiny: PO 13.45 – 14.25
č. dv.: 215 378 028 757 suchave@zs22.plzen-edu.cz
Mgr. Jitka Vítová Konzultační hodiny: ÚT 13.45 – 14.25
č. dv.: 10 378 028 752 vitovaji@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Dana Vozková Konzultační hodiny: ST 13.45 – 14.25
č. dv.: 204 378 028 754 vozkovada@zs22.plzen-edu.cz
nahoru

Vychovatelky školní družiny

 
Bc. Barbora Bláhová  
č. dv.: 135   blahovaba@zs22.plzen-edu.cz
 
Martina Burešová, DiS.  
č. dv.: 132   buresovama@zs22.plzen-edu.cz
 
Bc. Marie Dolejší  
č. dv.: 138   dolejsima@zs22.plzen-edu.cz
 
Alena Fialová  
č. dv.: 261   fialovaal@zs22.plzen-edu.cz
 
Zdeňka Janoušková  
č. dv.: 11   janouskovazd@zs22.plzen-edu.cz
 
Jitka Landergottová  
č. dv.: 254   landergottovaji@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Hana Ptáčníková  
č. dv.: 13   ptacnikovaha@zs22.plzen-edu.cz
 
Bc. Zuzana Strnadová  
č. dv.: 129   strnadovazu@zs22.plzen-edu.cz
 
Martina Švamberková  
č. dv.: 12   svamberkovama@zs22.plzen-edu.cz
 
Petra Švandová  
č. dv.: 133   svandovape@zs22.plzen-edu.cz
nahoru

 

Hledáte umístění třídy ve škole?
Umístění třídy naleznete na stránce Třídní informace