Metodik primární prevence

Mgr. Renata Šilhánková

Konzultační hodiny 2016/2017

osobně:
telefonicky: 378 028 754 (mimo vyučovací hodiny)
elektronicky: silhankovare@zs22.plzen-edu.cz

Náplň činnosti školního metodika prevence

Metodik prevence poskytuje nejnovější metodické i ostatní informace z oblasti prevence rizikového chování dětí pedagogům, rodičům a žákům.

Metodik prevence pomáhá dětem i rodičům řešit problémy související s rizikovým chováním. Žáci mohou kdykoliv požádat o pomoc nebo anonymně vhodit dopis do schránky důvěry (na chodbě školy).

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Na škole působí jako poskytovatel  poradenských služeb spolu s výchovným poradcem, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem.

Školní metodik prevence vykonává činnosti:

O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Preventivní program školy 2016/2017 (PDF)

Linka Ztracené dítě – 116000

linka116000_01

linka116000_02

Sdružení Linka bezpečí – 116 111

linka116111_01

linka116111_02

Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele – Vyhláška č. 116 ze dne 15. dubna 2011. Řídí se však i řadou další zákonů a vyhlášek.