Speciální pedagog

Mgr. Barbora Selešiová

Konzultační hodiny 2016/2017

Osobně: středa 13:45 – 14:20 – kabinet č. 78 (2. patro, 2. pavilon)
Telefonicky: 378 028 745 (mimo vyučovací hodiny)
Elektronicky: selesiovaba@zs22.plzen-edu.cz

Náplň činnosti speciální pedagoga

Speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných i všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Činnost speciálního pedagoga je komplexní službou žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standartních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách, novelizované vyhláškou č. 116/2011 Sb. Speciální pedagog působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, výchovným poradcem a logopedem, jejichž činnosti spolu úzce souvisejí.

Depistážní činnost

Diagnostická činnost

Intervenční činnost