SPONZOŘI

Děkujeme všem rodičům našich žáků ze třídy IV. C za pořízení policové skříně do učebny této třídy.

21. 11. 2017


Děkujeme za nákup nového koberce pro třídu I. B rodičům žáků této třídy.

16. 11. 2017


Díky sponzorskému daru rodičů našich žáků se podařilo do třídy I. A zakoupit novou interaktivní tabuli.

Na zakoupení tabule přispěli tito rodiče žáků:

třídy I. A:

třídy I. B:

Celkem rodiče přispěli částkou 41.100,- Kč.

Všem přispěvatelům děkujeme.

6. 11. 2015


Děkujeme panu Dušanu Petříkovi a paní Štěpánce Peteříkové, kteří poskytli pro naše žáky sponzorský dar na zakoupení interaktivní učebnice a cvičebnice na výuku prvouky ve 2. třídě.

16.11.2012