SPONZOŘI

Díky sponzorskému daru rodičů našich žáků se podařilo do třídy I. A zakoupit novou interaktivní tabuli.

Na zakoupení tabule přispěli tito rodiče žáků z I. A:

Ze třídy I. B:

Celkem rodiče přispěli částkou 41.100,- Kč.

Všem přispěvatelům děkujeme.

6. 11. 2015


Děkujeme panu Dušanu Petříkovi a paní Štěpánce Peteříkové, kteří poskytli pro naše žáky sponzorský dar na zakoupení interaktivní učebnice a cvičebnice na výuku prvouky ve 2. třídě.

16.11.2012


 

Děkujeme firmě STAVPRAN, spol. s r.o., Resslova 12, Plzeň za věcný sponzorský dar – školní nábytek v celkové ceně 51.858,- Kč.