Absolventské práce

Absolventské práce jsou pro žáka příležitostí najít propojení poznatků a dovedností získaných v jednotlivých vyučovacích předmětech se svými vlastními možnostmi.

Absolventská práce je jednou z forem ověření schopností, dovedností a znalostí, které má žák končící základní vzdělávání. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich zpracování, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí.

Časový harmonogram 2017/2018

Zveřejnění seznamu s nabízenými tématy absolventské práce:

Závazné přihlášení tématu absolventské práce u vedoucího:

Tvorba absolventské práce pod vedením jejího vedoucího:

Předložení práce vedoucímu k první konzultaci v elektronické podobě:

Odevzdání HOTOVÉ PRÁCE vedoucímu k závěrečné konzultaci v elektronické podobě:

Možnost vytištění a svázaní absolventské práce školou:

Odevzdání VYTIŠTĚNÉ PRÁCE vedoucímu včetně elektronické verze:

Ústní obhajoby absolventských prací

Soubory ke stažení

Informace k absolventské práci ve školním roce 2017/2018

Šablona absolventské práce (formát DOTX pro MS Word 2007-2016)

Šablona absolventské práce (formát OTT pro Libre Office a Open Office)

Základní pravidla pro úpravu textů na PC (PDF)

Ukázka absolventské práce

Počítačové hry – Tomáš Topinka, školní rok 2016/2017 (PDF)

Užitečné odkazy

Generátor citací (www.citace.com)

Generátor citací (citace.dumy.cz)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů (www.citace.com)

Stáhnout LibreOffice (cs.libreoffice.org)

Stáhnout OpenOffice (www.openoffice.org/cs)