Adaptační kurz (6. ročník)

Adaptační kurz 2017

Adaptačního kurzu se letos zúčastnilo 64 žáků a 5 pedagogů. Jako každý rok jsme vyjeli v úterý ráno směrem do Třímany, do nedalekého kempu U Mloka. Tento kemp byl mimo jiné vybrán i proto, že je zde dostatečný prostor pro všechny žáky. Je zde místo pro hry a aktivity s dětmi, velká jídelna, kam se všichni vejdeme najednou. Prostředí je čisté a odpovídá všem hygienickým předpisům. Personál je také velice vstřícný.

Po příjezdu jsme probrali nezbytná bezpečnostní opatření, seznámili jsme se se základními pravidly chování, se smyslem celého kurzu a žáky informovali o tom, jak celý týden bude probíhat. Zahráli jsme si první z řady seznamovacích her a prošli se po okolí. Následoval oběd a ubytování se v chatkách. Po obědě se třída 6. A. účastnila projektu Kapitánská škola, kterou pro nás připravilo sdružení Drama Centrum Johan. Podstatou tohoto projektu byla komunikace, kooperace a kreativita. Dílčím cílem tohoto programu bylo respektování potřeb druhých, rozvoj spolupráce ve skupině, řešení problému v krizových situacích, nechat mluvit ostatní a naslouchat jim. Žákům se program líbil, snad byl pro ně jen trochu dlouhý a vyčerpávající.

Ostatní dvě třídy přivítaly aktivity ve třídním kolektivu a soutěže. Po odpolední svačině jsme se odvážně vrhli do přilehlého lesa a zahráli další hry. Po večeři jsme zařadili aktivity zaměřené na prohloubení vzájemného a hlubšího poznání učitele.

Další den se tento projekt Kapitánská škola opakoval pro zbylé dvě třídy. Celý projekt byl financován z grantu Magistrátu města Plzeň.

I v dalších dnech jsme zařadili aktivity, které formovaly třídní kolektivy a měly za cíl začlenit nově příchozí žáky. Žáci byli velice živí, přesto jsme nemuseli řešit žádné kázeňské problémy. Dokonce ani úrazy nebyly, ošetřovali jsme jen bolavé krky, vzhledem k aktuálnímu počasí. To nám letos moc nepřálo, proto jsme se rozhodli zrušit i plánované splutí Berounky. Žáci společně s vodáckými instruktory ochutnali řeku jen v kempu a lehce se projeli.

Věřím, že si žáci užili společné chvíle v přírodě, a že jim celý pobyt ulehčil vstup do nového školního roku.

Mgr. Renata Šilhánková, metodik prevence

Adaptační kurz 2016

Začátkem září jsme všechny 6. třídy odjely na adaptační kurz k Mlokovi. Je to hezké místo na břehu řeky Berounky nedaleko vesnice Třímany. Byli jsme tam 4 dny. Bydleli jsme v chatkách. Jeden den byl celodenní výlet, 13 km pěšky na Kobylku, tam jsme si dali oběd a zpátky jsme jeli na lodích. Hráli jsme různé hry. Třídy proti sobě hrály turnaj ve vybíjené. Jídlo bylo dobré a pěkně jsme si to tam užili. Už znám všechny své spolužáky.

Kristýna Součková

Adaptační kurz 2015

I letos proběhl na začátku září adaptační kurz žáků 6. ročníku. Zde si můžete přečíst dvě zprávičky:

adaptacni-kurz-2015-1adaptacni-kurz-2015-2

Závěrečné společné foto

adaptacni-kurz-2015-3

Fotogalerie z 1. dne (8. 9. 2015)

Fotogalerie z 2. dne (9. 9. 2015)

Fotogalerie ze 3. dne (10. 9. 2015)

Adaptační kurz 2014

Ve dnech 9. – 12. září se žáci šestých ročníků naší školy již po šesté účastnili adaptačního kurzu. Úkolem této akce je zformovat kolektiv žáků, kteří přicházejí na druhý stupeň, seznámit se navzájem, začlenit nově příchozí žáky a v neposlední řadě vytvořit vztah s třídními učiteli. Tento rok se adaptační kurz konal již počtvrté v kempu U Mloka nedaleko Tříman. Kromě zdravotníka a preventisty sociálně patologických jevů děti doprovázeli právě jejich třídní učitelé. Ti měli možnost děti poznat jinak než ve školních lavicích. A jak se dětem líbilo? Posuďte sami….

a adaptačním kurzu jsme byli v kempu U Mloka. Bydleli jsme na chatkách  po čtyřech. V kempu jsme hráli hru Z vody do vody což nás moc bavilo! Po celou dobu pobytu jsme byli andělé některého z nás.

Byli jsme na výletě, na kterém jsme plnili úkoly takzvaná stopovačka. Ve středu jsme zkoušeli jízdu v kánoi a to nám opravdu šlo. Třetí den jsme šli výlet na Kobylku, kde jsme si dali oběd. Po obědě jsme se připravovali do kánoí. Když vše bylo hotové, vyrazili jsme na cestu!

 Cestou jsme sjeli tři jezy někteří jen dva. Také jsme jeli troje peřeje. Závodili jsme o klobouky a na konec je stejně všichni dostali! Moc se nám líbily. K svačině jsme měli výborné buchty s čajem! Dojeli jsme do kempu a začalo strašně pršet.

Večer jsme měli diskotéku, která byla super!

Další den už jsme bohužel odjížděli. Jídlo tam bylo dobré, chceme tam jet znova!                                                                                                           

Viky Ježíková a Terka Klesová za třídu 6.A