Zprávičky z parlamentu

Víčka pro Elišku

Parlamenťáci se rozhodli podpořit těžce nemocnou Elišku, která potřebuje finančně nákladnou realizaci ve slovenských lázních. Léčbu lze financovat prostřednictvím sběru plastových víček. Akce byla vyhlášena rozhlasem a ve třídách byly umístěny informační plakáty. Každý pátek o velké přestávce nosí žáci ze všech tříd nasbíraná víčka. Věříme, že se dobrá věc podaří a Elišce držíme palce.

Víčka pro Elišku

Návštěva partnerské školy ZŠ Sadov-Otovice

My, žáci parlamentu z 22. ZŠ v Plzni jsme zapojeni již třetím školním rokem do projektu pražské organizace CEDU (SOS žákovské parlamenty). V rámci tohoto projektu jsme se zúčastnili mnoha akcí. Jako kmotři želvy ostruhaté jsme navštívili plzeňskou ZOO, líbily se nám dva prožitkové kurzy, které jsme strávili v Plasích. S prezentací o naší škole jsme navštívili poslaneckou sněmovnu v Praze.
Naší partnerskou školou je ZŠ Sadov-Otovice, která se nachází v Karlovarském kraji. Během měsíce února jsme se navzájem navštívili, prohlédli jsme si školní budovy, viděli jsme zasedání parlamentů, připravili jsme program pro děti z druhé školy. Měli jsme možnost porovnat, co mají naše školy společné a v čem se odlišují (velikost, počet žáků, vybavení, školní hřiště, nabídka volitelných předmětů, průběh výuky). Na památku jsme si vyrobili erby a máme společnou fotku. Těšíme se na příští setkání.

Kateřina Pavlíková a Lukáš Losleben

Kniha příběhů

V průběhu měsíce října měli žáci naši školy možnost navrhovat a hlasovat o tématech slohových prací do Knihy příběhů. Výsledky hlasování zástupci tříd vhodili do schránky na nápady. Toto jsou výsledné návrhy:

Prezentace parlamentu Max-Syčáci 22. ZŠ Plzeň

Tři pondělky po sobě se v nové aule 22. ZŠ v Plzni svým spolužákům a učitelům představoval žákovský parlament Max-Syčáci.

Na začátku si vzaly úvodní slovo paní učitelka Pospíšilíková a paní ředitelka a seznámily ostatní blíže s významem prezentace.

Když domluvily, stanul celý parlament tváří v tvář svým spolužákům a učitelům, aby se představil. Jednotliví členové parlamentu řekli své jméno, třídu, funkci v parlamentu a své záliby.

Poté odpověděla předsedkyně Lucka Zelenková (Zelí) na otázky, co vlastně parlament v průběhu roku dělá, např. pomáhá organizovat a realizovat projektové dny, účastní se projektu Žákovské parlamenty S.O.S., vyhlašuje ankety např. Nejhezčí vánoční stromeček atp. Také předeslala, co školu čeká v tomto školním roce, v nejbližší době projektový den na téma „Kniha“.

Po Zelí mluvil Lukáš Přibil (Číča). Přiblížil význam schránky na nápady a vyhlásil anketu na téma do dalšího dílu Knihy příběhů, což je sbírka žákovských slohových prací na určené téma, kterou škola pravidelně vydává. Každá třída napíše 3 témata a parlament pak vybere jedno, o kterém kniha bude.

Dále promluvili Lukáš Losleben (Losly) Lukáš Vokurka (Voky) o prožitkovém kurzu, na kterém letos parlament byl v Plasích společně s partnerskou školou ZŠ Sadov-Otovice.

Na závěr žáci shlédli videa, která vznikla na prožitkovém kurzu.

Celé setkání uzavřela paní učitelka Pospíšilíková a žáci se rozešli zpět do svých tříd.

Záznam prezentace žákovského parlamentu 22. ZŠ Plzeň, 22.10.2012

Prožitkový kurz – září 2012

Zpráva z prožitkového kurzu ze září 2012 (PDF)


Dřívější působení žákovského parlamentu