Dokumenty a formuláře

Dokumenty ke stažení

Školní řád

Školní řád (od 1. 9. 2019, PDF)

Základní pravidla chování žáků – příloha školního řádu (od 1. 9. 2019, PDF)

Charakteristika šikanování – příloha školního řádu (od 1. 9. 2019, PDF)

Koncepce domácí přípravy (od 1. 9. 2015, PDF)

Ostatní

Strategický plán rozvoje 2017 – 2021 (PDF)

Koncepce rozvoje školní družiny 2017 – 2021 (PDF)

Informace pro rodiče o doporučeném postupu při výstkytu vši dětské (PDF)

Formuláře ke stažení

Generální souhlas [od 1. 9. 2018, PDF]

Prohlášení o vzájemné shodě [PDF]

Dotazník žáka 1. stupně [PDF]

Dotazník žáka 2. stupně [PDF]

Žádost o přestup žáka z jiné školy [PDF]

Odhlášení žáka ze školy [PDF]

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte [PDF]

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy [PDF]

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy – lékařský posudek [PDF]

Žádost o zařazení do výuky zdravotní tělesné výchovy

Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování (např. návštěva lékaře) [PDF]

Žádost o uvolnění žáka z výuky (např. dovolená) [PDF]

Dokumenty a formuláře k zápisu do 1. ročníku naleznete zde.