Oznámení o přijetí žáků do školní družiny – školní rok 2020/2021

Č. j.: 22ZS/0635/2020

Do školní družiny byli pro školní rok 2020/2021 přijati všichni žáci 1. stupně, jejich zákonní zástupci předali škole přihlášku.

Platbu za zájmové vzdělávání ve školní družině na školní rok 2020/2021 zašlete na účet školy v době od 1. 8. do 31. 8. 2020

Mgr. et Mgr. Božena Světlíková (ředitelka školy)

Komentáře nejsou povoleny.