Aktualizované informace k provozu školy od 4. ledna 2021

Vážení rodiče,

Usnesením vlády České republiky č. 1377 ze dne 23. 12. 2020 je povolena osobní přítomnost ve škole:

 • dětem zařazeným do přípravné třídy základní školy
 • žákům 1. a 2. ročníku základní školy.

Pro žáky 3. až 9. ročníku je povinné distanční vzdělávání. Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhu, který je dostupný ve Škole OnLine.

Výuka 1. a 2. ročníku a přípravné třídy

 • rozsah výuky je shodný s rozvrhem prezenční výuky (rozvrh ve Škole OnLine)
 • žáci se budou učit v homogenních neměnných skupinách
 • nevyučuje se zpěv, tělesná výchova a sportovní příprava; bude nahrazena výukou hlavních předmětů
 • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • podle možností bude během pobytu žáků ve škole zařazován pobyt na čerstvém vzduchu 
 • bude probíhat pravidelné větrání prostor školy a učeben i během výuky (zvolte teplejší oblečení dětí – svetr, mikina)
 • příchod žáků do školy bude organizován podle časového rozpisu (sdělí třídní učitel/ka nejpozději prostřednictvím e-mailu)

Školní družina

 • pro přihlášené žáky 1. a 2. tříd a děti přípravné třídy
 • dle běžných provozních hodin – 6.00 – 17.00 hod.
 • stejné skupiny jako při výuce
 • oddělení školní družiny pro žáky 1. a 2. ročníku budou umístěna v 1. pavilonu školy – příchod i odchod žáků hlavním vchodem
 • oddělení školní družiny pro děti přípravné třídy bude umístěno v pavilonu školní družiny – vchod do školní družiny

Školní jídelna

 • stravování ve školní jídelně pouze žáci 1. a 2. ročníku a děti přípravné třídy
 • žáci 1. a 2. ročníku a přípravné třídy, kteří se pravidelně stravovali v ŠJ, mají oběd od 4. 1. 2021 přihlášený. Odhlášení oběda je možné nejpozději 4. 1. 2021 do 8.00 hod u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 378 028 751 nebo e-mailem hanzlikovazd@zs22.plzen-edu.cz
 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
 • školní jídelna nebude zajišťovat přípravu dopoledních svačin pro žáky
 • všichni žáci 3. – 9. ročníku mají od 4. 1. 2021 oběd odhlášený; oběd si lze přihlásit nejpozději 4. 1. 2021 do 8.00 hod u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 378 028 751 nebo e-mailem hanzlikovazd@zs22.plzen-edu.cz
 • výdej obědů do čistých jídlonosičů (ne skleněné nádoby) pro žáky 3. až 9. ročníku na distanční výuce je možný v době od 12.45 do 14.00 hod přes rampu u školní jídelny
  • oběd si nemůže vyzvednout osoba, které byla nařízena karanténa nebo je nemocná
  • k vydání oběda je nutný čip (plzeňská karta)
  • je nutné mít zakrytý nos a ústa – roušky
  • dodržujte rozestupy

Individuální konzultace pro žáky na distanční výuce

 • v případě potřeby jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
 • konzultace je možná jen po předchozí domluvě s učitelem
 • nutné dodržovat hygienická opatření (desinfekce rukou, rouška)

Více informací

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

Mgr. et Mgr. Božena Světlíková, ředitelka školy

Komentáře nejsou povoleny.