Dodatečné informace k organizaci provozu školy od 3. 5. 2021

MŠMT zaslalo 30. 4. 2021 dodatečné informace k provozu škol a školských zařízení (v návaznosti na jednání vlády dne 29. 4. 2021).

  • Testování dětí v přípravné třídě a žáků 1. stupně se provádí s frekvencí 1x týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se prování bezprostředně po příchodu do školy.
  • Testování žáků 2. stupně se provádí s frekvencí 2x týdně.

V současné době má škola k dispozici dva druhy testů:

  • testovací sady antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 výrobce SINGCLEAN
  • testovací sady antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 výrobce Lepu Medical

Pokud zákonný zástupce vybaví své dítě vlastními testy certifikovanými ministerstvem zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), bude žák testován v testovací místnosti v tělocvičně školy. Pracovníkovi vykonávajícímu dohled uvede číslo řádku, na kterém se test v seznamu certifikovaných testů nachází, aby mohla být provedena kontrola.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

30. 4. 2021
Vedení školy

Komentáře nejsou povoleny.