Informace k mimořádným opatřením pro všechny žáky od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020

Distanční výuka

 • je povinná. Pokud se žák neúčastní, je zákonný zástupce žáka povinen ho omlouvat podle pravidel stanovených ve Školním řádu
 • plnění zadaných činností je pro žáka povinné
 • zadání práce na distanční výuku bude zveřejněno v plánu výuky na webových stránkách školy a prostřednictvím prostředí Microsoft Teams. Prosíme o toleranci v případě, že nebude MS Teams pracovat stoprocentně z důvodu přetížení školní sítě. Proto budou zadání úkolů zveřejněna i v Plánu výuky na webových stránkách školy.
 • rozvrhy distanční výuky dostanou žáci ve škole a budou zveřejněny na webových stránkách školy
 • pokud žák nemá možnost pracovat online, bude informovat třídního učitele a ten domluví s vyučujícími vytištění a předání zadané práce a termíny odevzdání zpracovaných úkolů

Rozvrh hodin distanční výuky

Školní družina

 • školní družina je do pátku 30. 10. uzavřena

Školní jídelna

 • všichni žáci na distanční výuce budou mít odhlášeny svačiny
 • obědy budou mít všichni žáci na distanční výuce odhlášeny, kdo bude chtít oběd, je možné ho přihlásit mailem hanzlikovazd@zs22.plzen-edu.cz nejpozději do 8.00 hodin
 • obědy si žáci budou vyzvedávat do čistých jídlonosičů (ne skleněné nádoby) přes rampu u školní jídelny
 • oběd si nemůže vyzvednout osoba, které byla nařízena karanténa nebo je nemocná
 • k vydání oběda je nutný čip (plzeňská karta)
 • je nutné mít zakrytý nos a ústa – roušky
 • dodržujte rozestupy

Žáci 1. stupně a děti přípravné třídy

 • 11.30 – 12.45 hod

Žáci 2. stupně   

 • 12.45 – 14.00 hod

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny budou trvat od 26. do 30. 10. 2020 (od 26. do 27. 10 jsou vyhlášeny volné dny opatřením MŠMT č. j.: MSMT-39185/2020-1)

Děkujeme Vám za spolupráci při zajištění distanční výuky. V případě nejasností se obracejte prostřednictvím e-mailu na třídní učitele/učitelky svých dětí.

Vedení školy

13. 10. 2020

Komentáře nejsou povoleny.