Informace k vzdělávacím aktivitám pro žáky 6. – 8. ročníku

Vážení zákonní zástupci, žáci a žákyně,

na základě usnesení vlády a následných instrukcí MŠMT platí pro žáky a žákyně 6. až 8. tříd, kteří se chtějí zúčastnit konzultací nebo setkání s vyučujícím, tyto pokyny:

  • Distanční výuka žáků pokračuje i nadále.
  • Přítomnost skupin žáků ve škole má poskytnout možnost konzultace a setkání s vyučujícími, navazuje na vzdělávání na dálku.
  • O termínu a čase konzultace nebo setkání informuje vyučující nebo třídní učitel žáky e-mailem nebo telefonicky. Vzdělávací aktivity ve škole nejsou každodenní.
  • Vzdělávací aktivity budou probíhat za podmínek a instrukcí MŠMT v maximálně 15členných skupinách.
  • Obědy pro žáky nejsou zajištěny.

Informace o organizaci, podmínkách provozu i hygienických opatřeních ve škole sdělí žákům a jejich zákonným zástupcům třídní učitelé, vyučující a jsou dostupné na webových stránkách školy.

Ke stažení

Instrukce pro žáky přihlášené do skupin na konzultace nebo setkávání skupin z 6. až 8. ročníku a jejich zákonné zástupce (PDF)

Čestné prohlášení (PDF)

Komentáře nejsou povoleny.