Informace k organizaci provozu školy od 1. 9. 2021

Informace k organizaci provozu školy od 1. 9. 2021

UPOZORNĚNÍ:

Osoby (děti, žáci, dospělé osoby) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Výuka

 • od 1. 9. 2021 probíhá prezenční výuka žáků všech ročníků a dětí přípravné třídy

Příchod do školy

 • děti přípravné třídy přicházejí do školy vchodem školní družiny v době od 7.40 do 7.55 hod
 • žáci 1. stupně přicházejí do školy hlavním vchodem v době od 7.40 do 7.55 hod
 • žáci 2. stupně přicházejí do školy bočním vchodem u 2. pavilonu v době od 7.40 do 7. 55 hod

Prezenční výuka

 • rozvrh vyučovacích hodin bude k dispozici ve Škole OnLine
 • bude probíhat pravidelné větrání prostor školy a učeben i během výuky (zvolte teplejší oblečení dětí – svetr, mikina)

Povinné testování dětí a žáků (dále jen žáci) a hygienická opatření

 • žáci nosí zdravotnickou roušku ve společných prostorách školy (chodby, schodiště, WC apod.)
 • u vstupu do budovy školy si dezinfikují ruce

Testování

1. kolo testování
 • 1. 9. – žáci 2. – 9. ročníku
 • 2. 9. – žáci 1. ročníku a děti přípravné třídy
2. kolo testování
 • 6. 9. – žáci všech ročníků a přípravné třídy
3. kolo testování
 • 9. 9. – žáci všech ročníků a přípravné třídy

Další testy budou provedeny pouze v případě, že se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy.

Antigenní testy: Genrui Bio Tech

Netestují se žáci:
 • očkovaní (14 dní po plně dokončeném očkování) – žádáme zákonné zástupce žáků, aby škole poskytli certifikát o provedeném očkování (lze papírovou podobu i digitální v aplikaci Tečka)
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu) – potvrzení od lékaře
 • pokud doloží negativní výsledek testu provedeném v odběrovém místě (PCR-test ne starší 7 dní, Ag-test ne starší 72 hodin)
 • pokud se žák odmítne podrobit testování je povinen nosit zdravotnickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (svačí vsedě v lavici a obědvá s odstupem min 1,5 m od ostatních, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat)
 • pokud takový žák odmítne nosit roušku, nemůže se účastnit prezenční výuky. Bude zaveden do izolační místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci. Škola v tomto případě nemá povinnost poskytovat distanční výuku.
 • žáci na ranní školní družině budou testováni až ve své třídě
 • testování bude probíhat ve třídě za dohledu a pomoci pedagogických pracovníků školy
Postup v případě pozitivního výsledku testu žáka
 • v případě pozitivního testu bude žák izolován od ostatních žáků třídy a budou informováni zákonní zástupci žáka
 • škola vydá zákonnému zástupci žáka potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka bude dálkovým způsobem informovat lékaře. Po předložení negativního RT-PCR testu nebo po skončení izolace (s potvrzením od lékaře) se žák může vrátit do školy.
 • žákům, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě s žákem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledků RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
 • v případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci pozitivně testovaného antigenním testem, se budou moci žáci vrátit k prezenční výuce
 • v případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci pozitivně testovaného antigenním testem, škola zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli v kontaktu s žákem testovaným RT-PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice rozhodne o karanténě. Pokud je v důsledku nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

Školní jídelna

 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit zdravotnické roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
 • školní jídelna nebude v měsíci září zajišťovat přípravu dopoledních svačin pro žáky
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

Upozorňujeme na ochranné opatření ministerstva zdravotnictví, které upravuje návrat občanů ze zahraničí. Opatření se týká také dětí a žáků. Informace najdete pod odkazem MŠMT – Informace pro školy a školská zařízení – režim návratu ze zahraničí

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v odůvodněných případech.


Děkujeme za spolupráci.

23. 8. 2021
Vedení školy

Komentáře nejsou povoleny.