Informace k provozu školy od 1. 2. 2021

Nadále je povolena osobní přítomnost ve škole pouze:

  • dětem zařazeným do přípravné třídy základní školy
  • žákům 1. a 2. ročníku základní školy.

Pro žáky 3. až 9. ročníku je povinné distanční vzdělávání.

Výpis vysvědčení

Žákům 3. až 9. ročníku bude výpis vysvědčení v tištěné podobě bude předán nejpozději do tří dnů po návratu k prezenční výuce.

Žáci 9. ročníku a vycházející žáci dostanou s výpisem vysvědčení 2 přihlášky na střední školu, 1 zápisový lístek a 1 potvrzení o převzetí, které podepsané přinesou zpět.

Tyto dokumenty si žáci 9. ročníku mohou v nutných případech osobně vyzvednout také v těchto termínech:

  • IX. A – v úterý 2. 2. 2021 od 12 hodin do 13 hodin – boční vchod do 2. pavilonu
  • IX. B – v pondělí 1.2. 2021 nebo v úterý 2. 2. 2021 od 7.30 hodin do 7.50 hodin ve vestibulu školy
  • IX. C – v pondělí 1. 2. 2021 od 13 do 14 hodin – boční vchod do 2. pavilonu

Žáci vycházející z 8. ročníku si termín dohodnou se svým třídním učitelem.

Všechny ostatní informace k výuce, provozu školní družiny a školní jídelny zůstávají v platnosti.

Vedení školy

Komentáře nejsou povoleny.