Informace k provozu školy od 11. 1. 2021

Usnesením vlády České republiky č. 12 ze dne 7. 1. 2021 je i nadále povolena osobní přítomnost ve škole pouze:

  • dětem zařazeným do přípravné třídy základní školy
  • žákům 1. a 2. ročníku základní školy.

Pro žáky 3. až 9. ročníku je povinné distanční vzdělávání.

Vzhledem k pokračující distanční výuce byla provedena úprava rozvrhu online výuky v některých ročnících. Rozvrh výuky je dostupný ve Škole OnLine a na webových stránkách školy.

Všechny ostatní informace k výuce, provozu školní družiny a školní jídelny zůstávají v platnosti. (viz Aktualizované informace k provozu školy od 4. ledna 2021)

8. 1. 2021

Mgr. et Mgr. Božena Světlíková, ředitelka školy

Komentáře nejsou povoleny.