Informace pro zákonné zástupce a žáky k distanční výuce

Varianty možné výuky

PREZENČNÍ VÝUKA

Karanténa nebo opatření KHS, MZd se dotknou méně než 50 % žáků třídy.

 • probíhá prezenční výuka ve škole
 • škola nemá povinnost poskytovat distanční výuku
 • škola bude poskytovat studijní podporu formou zasílání materiálů, zadání úkolů, výukových plánů – žáci se zapojují dobrovolně

SMÍŠENÁ VÝUKA

Karanténa nebo opatření KHS, MZd se dotknou více než 50 % žáků třídy.

 • škola je povinna vzdělávat distančním způsobem žáky, kterým je účast ve výuce zakázána
 • formy – podle technických možností školy
 • zasílání tištěných materiálů
 • pokyny k samostatné práci s učebními texty
 • žáci přítomní ve škole pokračují v prezenční výuce ve standardním režimu
 • lze upravit rozvrh podle přítomných pedagogů

DISTANČNÍ VÝUKA

Zákaz přítomnosti žáků celé třídy žáků ve škole rozhodnutím KHS nebo MZd.

 • přizpůsobení distanční výuky individuálním podmínkám žáků a personálním a technickým možnostem školy
 • zadávání práce na přípravu – na jeden týden, zadání na další týden bude žákům k dispozici nejpozději v pondělí příslušného týdne v 8 hodin prostřednictvím MS Teams
 • žákům třídy bude předán konzultační rozvrh s uvedením, kdy povede vyučující online výuku a kdy budou probíhat konzultace k výuce
 • žáci bez možnost digitální výuky – ve škole jim budou k dispozici tištěné materiály
Komentáře nejsou povoleny.