Nabídka adaptační volnočasové aktivity pro děti cizinců / Пропозиція адаптивного дозвілля для дітей іноземців

Nabídka adaptační volnočasové aktivity pro děti cizinců / Пропозиція адаптивного дозвілля для дітей іноземців

Bolevecká základní škola ve spolupráci s městem Plzní otevírá dne 1. 2. 2023 adaptační volnočasovou skupinu pro děti cizinců:

  • od 5 do 6 let, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, které nenavštěvují mateřskou školu ani přípravnou třídu základní školy a vízum jim bylo vydáno po 1. říjnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. říjnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání,
  • od 6 do 15 let, které nenavštěvují základní školu a vízum jim bylo vydáno po 1. říjnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. říjnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání.

Cílem této aktivity je zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.

Všechny aktivity v této skupině jsou dětem poskytovány zdarma a fungování této skupiny je zajištěno do 30. 6. 2023.

Provoz skupiny funguje v době vyučování jako v běžné základní škole.

Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat:


Болевецька початкова школа у співпраці з містом Пльзень відкривається 1. 2. 2023 та група дозвілля для дітей іноземців:

  • від 5 до 6 років, на які поширюється обов’язкова дошкільна освіта, які не відвідують дитячий садок або підготовчий клас базової школи і віза яких була видана після 1 жовтня 2022 року або приїхали до  Чехії до 1 жовтня 2022 року і не були допущені до навчання,
  • віком від 6 до 15 років, які не відвідують початкову школу та їх віза була видана після 1 жовтня 2022 року або приїхала до Чехії до 1 жовтня 2022 року і не були прийняті на навчання.

Метою цієї діяльності є, головним чином, підтримка адаптації та соціалізації українських дітей до чеського середовища, підтримка розвитку їх мовних навичок, особливо мовленнєвих навичок чеською мовою, підготовка дітей до вступу до чеських шкіл, підтримка психічного благополуччя та психічного здоров’я дітей.

Всі заходи в цій групі надаються дітям безоплатно і функціонування цієї групи забезпечується до 30.06.2023.

Робота групи працює в навчальний час як у звичайній початковій школі.

Зацікавлені в даній послузі можуть звернутися до:

Komentáře nejsou povoleny.