Organizační pokyny k ukončení školního roku

Vážení rodiče,

v závěru školního roku se uskuteční tato setkání žáků s třídními učiteli:

26. 6. 2020 od 9:30 hod – rozloučení se žáky 9. ročníku. Vzhledem k mimořádným opatřením není možná účast dalších osob.

29. 6. 2020 – setkání žáků 6. – 8. ročníku s třídními učiteli. Podrobnosti o časovém rozvržení příchodu do školy dostanou žáci od svých třídních učitelů.

30. 6. 2020 – setkání žáků 1. stupně s třídními učiteli. Podrobnosti o časovém rozvržení příchodu do školy dostanou žáci od svých třídních učitelů.

Žáci 1. stupně, kteří v současné době nedochází do školy a žáci 2. stupně, kteří nevyužili možnosti konzultací a třídnických hodin, přinesou s sebou vyplněné a zákonnými zástupci podepsané čestné prohlášení (v příloze, nebo v tištěné podobě u hlavního vchodu školy).

Skupiny na 1. stupni budou fungovat až do 30. 6. podle zájmu rodičů.

Učebnice budou žáci 2. – 8. ročníku předávat a dostávat na začátku září.

Upozorňuji, že ve společných prostorách školy je nutné nosit roušku.

S přáním krásného léta

Mgr. et Mgr. Božena Světlíková (ředitelka školy)

Ke stažení

Čestné prohlášení (PDF)

Komentáře nejsou povoleny.