Volby do Školské rady 22. ZŠ Plzeň – zákonní zástupci žáků

Dne 4. a 5. 2. 2021 proběhly online volby zákonných zástupců žáků do Školské rady 22. ZŠ Plzeň. Voleb se zúčastnilo 9 % oprávněných voličů.

Protože nebyla splněna podmínka účasti alespoň jedné třetiny oprávněných voličů, jsou podle Volebního řádu volby členů Školské rady 22. ZŠ Plzeň za zákonné zástupce žáků považovány za neplatné.

O termínu vyhlášení nových voleb do Školské rady 22. ZŠ Plzeň budou zákonní zástupci žáků informováni prostřednictvím webových stránek školy, vývěsky na hlavním vchodu školy a dostupným e-mailem.

10. 2. 2021

Přípravný výbor

Komentáře nejsou povoleny.