Adaptační kurz (6. ročník)

V termínech od 9. 9. do 13. 9. 2019 se konal adaptační kurz pro žáky 6. ročníků v kempu U Mloka nedaleko Tříman. Kurzu se v prvním termínu zúčastnilo celkem 45 žáků, v druhém termínu pak 42 žáků. Po příjezdu proběhlo rozřazení do chatek. V průběhu dne žáci hráli řadu pohybových a společenských her. V prvním odpoledním bloku třídy absolvovaly aktivity zaměřené na stmelování kolektivu třídy a společně s třídními učiteli a se školní psycholožkou, a vodácký výcvik. V podvečer prvního dne měli žáci za úkol vytvořit plakát, který bude reprezentovat chatku. Každá skupinka byla za snahu odměněna, protože výtvory 
Více informací