Exkurze

Dějepisná exkurze Na výlet jsme jeli dne 24. května 2022, a to do Muzea v Rokycanech, Lidic a Terezína. Za exkurzi děkujeme paní učitelce Aleně Pospíšilové a paní ředitelce Boženě Světlíkové. Muzeum na demarkační linii v Rokycanech V muzeu je vystaven světový unikát, a to motorka Praga BD 500, kterou jsme mohli vidět ve vnitřních prostorách muzea. V době naší návštěvy se připravoval jeden z exemplářů na natáčení filmu v Praze. Většina vozidel je funkčních, a tak dostává muzeum stále dost nabídek k natáčení filmů s válečnou tématikou. Lidice Po příjezdu do Lidic jsme viděli nově zrekonstruované zázemí muzea. Z malé vyhlídky u zázemí jsme si prohlédli krásný 
Více informací
V úterý 26.10. jsme vyrazili na školní výlet do Prahy. Nejprve jsme navštívili Vyšehrad (historické hradiště). Když jsme vystoupili z autobusu, první, co jsme viděli, byly jen velké kamenné hradby. Po krátkém úseku jsme došli k rotundě sv. Martina. Další zastávkou byl krásný park, kde jsme prezentovali své pověsti týkající se Vyšehradu. Z parku vedla cesta přímo k vyhlídce na celou Prahu a řeku Vltavu, kde jsme pořídili společnou fotku. Jako zakončení procházky jsme se šli podívat na Vyšehradský hřbitov. Posledním cílem našeho výletu byl Břevnovský klášter. Jedná se o nejstarší mužský klášter v Čechách, který byl založen roku 993.  Díky hodnému knězi Martinovi jsme mohli 
Více informací