Soutěže a akce

Beseda s Policií ČR – Dopravní výchova pro třetí ročník 27.9.2023 navštívila naši školu nprap. Veronika Hokrová. V rámci jedné vyučovací hodiny si s žáky povídala o bezpečném pohybu v dopravě. Beseda byla zaměřena na nejčastější dopravní situace, žáci s paní policistkou rozebírali správné a špatné chování v dopravě. Třeťáci se s velkým zájmem zapojovali do diskuse, kladli paní policistce velké množství otázek. V závěru všichni dostali knížečky a další materiály věnující se bezpečnému pohybu v dopravním provozu. Beseda proběhla ve velice příjemné atmosféře. Děkujeme paní Hokrové za milý přístup k žákům a za odborný výklad tématu. Mgr. Kateřina Hocmannová, školní metodička prevence
Více informací
Štrúdlování v přípravné třídě V novém školním roce se v přípravné třídě PT2 sešlo deset šikovných dětiček. Jejich šikovnost se též projevila při naší velké kooperační aktivitě – pečení štrúdlu ve školní kuchyňce.  Zpočátku se děti seznámily s ingrediencemi a receptem štrúdlu s jablíčky. Do přípravy se děti pustily s nadšením. Za pomoci paní učitelky jablíčka nastrouhaly, zabalily je do listového těsta a na závěr těsto potřely vajíčkem.  Když už se pečení chýlilo ke konci, děti si vyslechly pohádku “O kouzelném jablíčku”, aby se naše očekávání zkrátilo. Za odměnu si děti svůj sladký výtvor zbaštily s radostí o velké přestávce. Lucie Korubová
Více informací
Ptačí SPZ na školní zahradě Ve středu 20. 9. 2023 na školní zahradu zavítal kroužkovatel Miloš Paisker z DESOP (DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK – ochrana ptactva). V 6 ráno již natahoval sítě na pěvce a napjatě čekal, zda se něco chytí. A chytilo! Od 8 hodin první žáci viděli na živo, jak se kroužkuje. Dozvěděli se, k čemu kroužkování slouží, jak se s ptáky manipuluje, jaký kroužek je vhodný, pro koho a co obnáší ornitologické zkoušky. Zjistili, že každý kroužek je jedinečný pro jednotlivého opeřence, stejně třeba jako SPZ na autě. Nejvíce pak žáky zajímali živí ptáčci, kteří byli hned po okroužkování vypuštěni. Chytli 
Více informací
Vítání prvňáčků v novém školním roce
Více informací
Slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku 29. června 2023 Aula 22. základní školy
Více informací
Den zdraví Dne 27. června 2023 proběhl na naší škole projekt Den zdraví pro 8. ročník. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a plnili teoretické i praktické úkoly na jednotlivých stanovištích. Teorie se týkala využití a náplně volného času, správné výživy a nebezpečí drogové závislosti. Praxe byla zaměřena na posilování a vytrvalost – sedy lehy, vrh medicinbalem, přeskoky přes švihadlo a štafetový běh. Praktické bylo i stanoviště první pomoci, žáci si vyzkoušeli ošetřit různá zranění, obvázat rány a přepravu raněné osoby. Akce se vydařila a všechny děti byly podle zásluh a nasbíraných bodů odměněny ovocem a zdravými mléčnými nebo ovocnými 
Více informací
Sportovní odpoledne pro žáky 1.stupně a veřejnost Ve sportovním areálu 22. základní školy se dne 13. června uskutečnilo Sportovní odpoledne pro žáky 1. stupně a veřejnost. Žáci si s rodiči společně zaběhli jedno kolo – 250 m. Bodovanými disciplínami byl i hod kriketovým míčkem, hod na cíl, a skok z místa. Žáci si vyzkoušeli florbalové vedení míče a střelbu na bránu, tenis, basketbal, gymnastickou koordinační dráhu, hru s padákem a další. Každý žák i rodič byl vítězem, neboť si našel čas na sport a vyhrál nad svojí pohodlností. Všichni si zasloužili sladkou odměnu a diplom. Krásný sportovní areál je po vyučování 
Více informací
Přípravka na letních výletech Bolevecký rybník 8. června jsme se s dětmi strávily celý vyučovací den u Boleveckého rybníku. Počasí nám přálo. Cestou jsme navštívily venkovní posilovnu, nové dětské hřiště a brouzdaly jsme v rákosí po kolena ve vodě. Nemalou radost měly děti i z cesty městskou dopravou. Farma Žinafa V úterý 13. června jsme společně s I.B vyrazili do Újezdu nade Mží na farmu Žinafa. Paní průvodkyně Slepičková nás představila všem zvířátkům a pověděla nám o jejich životě. Dozvěděli jsme se, že slepice zahřívá vajíčka 21 dnů, než se jí vylíhnou kuřátka. Také, že lama a velbloud vyplivou obsah svého žaludku na každého, kdo 
Více informací
Návštěva Francouzské aliance v Plzni Dne 26. května 2023 jsme se vydali na návštěvu do Francouzské aliance, která sídlí na náměstí Republiky v Plzni. Na místo jsme dorazili kolem 12. hodiny. V románské knihovně jsme dostali přednášku o knihách psaných románskými jazyky a museli jsme také rozpoznat konkrétní jazyky. Nechyběly ani tipy na knihy ve francouzštině. Dále byl čas i na zábavu, a tak jsme si mohli zahrát různé hry, např. francouzské domino. Paní asistentka Anne Pougnard nás seznámila s tipy na francouzské festivaly, lekce konané ve Francouzské aliance, jejímiž prostory nás také provedla. Exkurzi jsme zakončili ve francouzské pekárně, kde nás paní učitelka 
Více informací
Soutěž ZOO a BZ – docela jiný svět Od 2. června je v Šafaříkových sadech k vidění výstava s názvem ZOO a BZ – docela jiný svět. Na této výstavě mají své práce také žáci naší školy. Prostřednictvím QR kódu (níže) můžete i vy dát svůj hlas nejzdařilejším pracím. Výstava je otevřena do 27. června. Obrázky číslo 13 až 16.
Více informací