Soutěže a akce

Dne 26. 11. proběhlo distanční formou školní kolo Dějepisné olympiády. Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků. Pro jubilejní 50. ročník bylo organizátory vybráno téma “Labyrintem barokního světa“. Do školního kola se zapojilo celkem deset žáků. Všichni zúčastnění zadání úspěšně splnili, přesto do okresního kola jsou navrženi pouze tři žáci s nejlepšími výsledky. Všem účastníkům děkujeme. Vítězům přejeme mnoho úspěchů při reprezentaci školy v dalším kole, které se bude konat pravděpodobně v polovině ledna 2021. Vítězové školního kola dějepisné olympiády: Alwail Aisha – 56 bodů Ráž Antonín – 53 bodů Prouzová Tereza – 52 bodů (Maximální počet získaných bodů byl 60.)
Více informací
Dne 5. 11. se žáci IX. A 22. ZŠ v Plzni zúčastnili on-line semináře s názvem „Lidská práva aneb do vězení za písničku“. Na webinář, který pořádá Knihovna Václava Havla pro školy zdarma, se žáci z důvodu distanční výuky připojili ze svých domovů. Lektorka Barbora Grečnerová provedla zúčastněné dějinami Československa po roce 1948. Formou zábavných aktivit žáci aplikovali získané znalosti o lidských právech a jejich porušování na konkrétním příkladu života Václava Havla a jeho rodiny. Seznámili se mimo jiné s pojmy samizdat, chartista, disident. Dozvěděli se o politickém procesu s hudební skupinou The Plastic People of the Universe, poslechli si ukázku z jejich tvorby, se 
Více informací