Zaměstnanci školy

Ředitelka školy

Mgr. et Mgr. Božena Světlíková
č. dv.: 2 378 028 732 svetlikovabo@zs22.plzen-edu.cz

Zástupkyně pro 1. stupeň

Mgr. Hana Matoušková
č. dv.: 2 378 028 733 matouskovaha@zs22.plzen-edu.cz

Zástupce pro 2. stupeň

Mgr. Josef Řičica
č. dv.: 2 378 028 733 ricicajo@zs22.plzen-edu.cz

Referentka školy

Renáta Sedláková 
č. dv.: 2378 028 731sedlakovare@zs22.plzen-edu.cz

Administrativní pracovnice

Ivana Menclová 
č. dv.: 2378 028 731menclovaiv@zs22.plzen-edu.cz

Vedoucí správního úseku

Jindřich Glaser 
č. dv.: 176378 028 749glaserji@zs22.plzen-edu.cz

Vedoucí školní jídelny

Zdeňka Hanzlíková 
č. dv.: ŠJ378 028 751hanzlikovazd@zs22.plzen-edu.cz

Správce nemovitosti

Antonín Rojka 
č. dv.: 27378 028 736rojkaan@zs22.plzen-edu.cz

Výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP

Mgr. Jitka Vítová 
č. dv.: 10378 028 752vitovaji@zs22.plzen-edu.cz

Školní psycholog

Mgr. Filip Landkamr 
č. dv.: 10378 028 752landkamrfi@zs22.plzen-edu.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Jan Kohut 
č. dv.: 170378 028 750kohutja@zs22.plzen-edu.cz

Školní speciální pedagog

Mgr. Barbora Selešiová 
č. dv.: 10378 028 752selesiovaba@zs22.plzen-edu.cz
Mgr. Miloš BicekKonzultační hodiny: 
č. dv.: 58378 028 742bicekmi@zs22.plzen-edu.cz
 
Lenka BrušákováKonzultační hodiny:
č. dv.: 234 brusakovale@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Alena FormánkováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 254 formankovaal@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Renata HandšuchováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 39378 028 739handsuchovare@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Michaela HolubováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 21378 028 737holubovami@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Liběna HornováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 21378 028 737hornovali@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Eva IllováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 39378 028 739illovaev@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Marcela KlikováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 39378 028 739klikovama@zs22.plzen-edu.cz
 
Denisa LavičkováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 234 lavickovade@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Ivana MašíkováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 39378 028 739masikovaiv@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Marta MichálkováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 241378 028 759michalkovama@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Eva PřibylováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 241378 028 759pribylovaev@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Jana ŠtěpánováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 21378 028 737stepanovaja@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Erika TykvartováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 39378 028 739tykvartovaer@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Jaroslava VackováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 39378 028 739vackovaja@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Věra ValentováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 39378 028 739valentovave@zs22.plzen-edu.cz
 
Eva ZápotockáKonzultační hodiny:
č. dv.: 21378 028 737zapotockaev@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Tomáš AlbertiKonzultační hodiny: 
č. dv.: 58378 028 742albertito@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Magdaléna BerkovskáKonzultační hodiny: 
č. dv.: 78378 028 745berkovskama@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Jana BidlákováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 215378 028 757bidlakovaja@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. et Mgr. Lucie BoudováKonzultační hodiny:
č. dv.: 215378 028 757boudovalu@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Eva BranáKonzultační hodiny: 
č. dv.: 65378 028 743branaev@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Zuzana Čížková HerdováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 78378 028 745cizkovazu@zs22.plzen-edu.cz
Zlata DraskáKonzultační hodiny:
č. dv.: 78378 028 745draskazl@zs22.plzen-edu.cz
Mgr. Ondřej HajduchKonzultační hodiny: 
č. dv.: 58378 028 742hajduchon@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Kateřina HocmannováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 65378 028 743hocmannovaka@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Vendula HraběováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 83378 028 746hrabeovave@zs22.plzen-edu.cz
 
Bc. Andrea KašováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 71378 028 744kasovaan@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Jan KohutKonzultační hodiny: 
č. dv.: 170378 028 750kohutja@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Veronika KolbeckováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 83378 028 746kolbeckovave@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Michaela KrumlováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 65378 028 743krumlovami@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Alžběta LafatováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 78378 028 745lafatovaal@zs22.plzen-edu.cz
 
Lenka MenclováKonzultační hodiny:
č. dv.: 204378 028 754menclovale@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Romana NonfriedováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 83378 028 746nonfriedovaro@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Zdeňka NovákováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 83378 028 746novakovazd@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Tomáš PešekKonzultační hodiny: 
č. dv.: 89378 028 747pesekto@zs22.plzen-edu.cz
PaedDr. Yveta PompováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 170378 028 750pompovayv@zs22.plzen-edu.cz
Mgr. Alena PospíšilíkováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 71378 028 744pospisilikovaal@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Zdeňka RadováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 71378 028 744radovazd@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Lucie RottenbornováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 204378 028 754rottenbornovalu@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Kateřina SkočilováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 215378 028 757skocilovaka@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Jitka VítováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 10378 028 752vitovaji@zs22.plzen-edu.cz
 
Mgr. Dana VozkováKonzultační hodiny: 
č. dv.: 204378 028 754vozkovada@zs22.plzen-edu.cz
Jana Balvínová
č. dv.: 13 balvinovaja@zs22.plzen-edu.cz
Martina Burešová, DiS.
č. dv.: 132 buresovama@zs22.plzen-edu.cz
Alena Fialová
č. dv.: 261 fialovaal@zs22.plzen-edu.cz
Lucie Kopřivová
č. dv.: 12 koprivovalu@zs22.plzen-edu.cz
Jitka Landergottová
č. dv.: 254 landergottovaji@zs22.plzen-edu.cz
Kristýna Presslová
č. dv.: 135 presslovakr@zs22.plzen-edu.cz
Mgr. Hana Ptáčníková
č. dv.: 138 ptacnikovaha@zs22.plzen-edu.cz
Martina Švamberková
č. dv.: 137 svamberkovama@zs22.plzen-edu.cz
Petra Švandová
č. dv.: 133 svandovape@zs22.plzen-edu.cz
Hana Vladyková
č. dv.: 129 vladykovaha@zs22.plzen-edu.cz
Hledáte umístění třídy ve škole?

Umístění třídy naleznete na stránce Rozvrh hodin