Adaptačního kurzu se letos zúčastnilo 64 žáků a 5 pedagogů. Jako každý rok jsme vyjeli v úterý ráno směrem do Třímany, do nedalekého kempu U Mloka. Tento kemp byl mimo jiné vybrán i proto, že je zde dostatečný prostor pro všechny žáky. Je zde místo pro hry a aktivity s dětmi, velká jídelna, kam se všichni vejdeme najednou. Prostředí je čisté a odpovídá všem hygienickým předpisům. Personál je také velice vstřícný.

Po příjezdu jsme probrali nezbytná bezpečnostní opatření, seznámili jsme se se základními pravidly chování, se smyslem celého kurzu a žáky informovali o tom, jak celý týden bude probíhat. Zahráli jsme si první z řady seznamovacích her a prošli se po okolí. Následoval oběd a ubytování se v chatkách. Po obědě se třída 6. A. účastnila projektu Kapitánská škola, kterou pro nás připravilo sdružení Drama Centrum Johan. Podstatou tohoto projektu byla komunikace, kooperace a kreativita. Dílčím cílem tohoto programu bylo respektování potřeb druhých, rozvoj spolupráce ve skupině, řešení problému v krizových situacích, nechat mluvit ostatní a naslouchat jim. Žákům se program líbil, snad byl pro ně jen trochu dlouhý a vyčerpávající.

Ostatní dvě třídy přivítaly aktivity ve třídním kolektivu a soutěže. Po odpolední svačině jsme se odvážně vrhli do přilehlého lesa a zahráli další hry. Po večeři jsme zařadili aktivity zaměřené na prohloubení vzájemného a hlubšího poznání učitele.

Další den se tento projekt Kapitánská škola opakoval pro zbylé dvě třídy. Celý projekt byl financován z grantu Magistrátu města Plzeň.

I v dalších dnech jsme zařadili aktivity, které formovaly třídní kolektivy a měly za cíl začlenit nově příchozí žáky. Žáci byli velice živí, přesto jsme nemuseli řešit žádné kázeňské problémy. Dokonce ani úrazy nebyly, ošetřovali jsme jen bolavé krky, vzhledem k aktuálnímu počasí. To nám letos moc nepřálo, proto jsme se rozhodli zrušit i plánované splutí Berounky. Žáci společně s vodáckými instruktory ochutnali řeku jen v kempu a lehce se projeli.

Věřím, že si žáci užili společné chvíle v přírodě, a že jim celý pobyt ulehčil vstup do nového školního roku.

Mgr. Renata Šilhánková, metodik prevence

Komentáře nejsou povoleny.