V termínech od 9. 9. do 13. 9. 2019 se konal adaptační kurz pro žáky 6. ročníků v kempu U Mloka nedaleko Tříman. Kurzu se v prvním termínu zúčastnilo celkem 45 žáků, v druhém termínu pak 42 žáků.
Po příjezdu proběhlo rozřazení do chatek. V průběhu dne žáci hráli řadu pohybových a společenských her. V prvním odpoledním bloku třídy absolvovaly aktivity zaměřené na stmelování kolektivu třídy a společně s třídními učiteli a se školní psycholožkou, a vodácký výcvik.
V podvečer prvního dne měli žáci za úkol vytvořit plakát, který bude reprezentovat chatku. Každá skupinka byla za snahu odměněna, protože výtvory byly velice pěkné.

Žáci absolvovali vodácký výlet na řece Berounce. Ráno byli převezeni autobusem do kempu Kobylka. Odtud jeli po vodě na kánoích zpět do kempu U Mloka. V podvečer byla na programu diskotéka nebo opékání špekáčků a hraní společenských her u ohně pro ty, kteří neměli o diskotéku zájem.

V pátek pak proběhlo vyhodnocení kurzu, kdy měli žáci za úkol vytvořit komiks na téma adaptační kurz, následně vymýšleli i básničky se stejnou tematikou. Poté následoval oběd a cesta domů.

Mgr. Jan Kohut

Komentáře nejsou povoleny.