Školní logoped

Mgr. Jana Štěpánová

Konzultační hodiny 2019/2020

Osobně:

Telefonicky: 378 028 737 (mimo vyučovací hodiny)

Elektronicky: stepanovaja@zs22.plzen-edu.cz

Náplň činnosti školního logopeda

Školní logoped vykonává výchovně vzdělávací činnost směřující ke kompenzaci logopedických problémů žáků v základní škole a tím předcházení případné školní neúspěšnosti.

Provádí speciálně pedagogické nápravné, edukační a kompenzační činnosti s jedinci i skupinami žáků.

Poskytuje konzultační a poradenskou činnost pro rodiče a učitele ve věcech výchovy, vzdělávání, integrace a budování komunikační kompetence žáků s narušenou komunikační schopností.

Zabezpečuje logopedickou podporu při výuce, případně přímo výuku žáků se zdravotním postižením; spolupracuje s třídními učiteli a vyučujícími.

Organizuje individuální porady s rodiči při řešení logopedických problémů žáků, předává rodičům nezbytné informace a zabezpečuje spotřební materiál pro praktickou část výuky.