Dne 9. 4. 2019 jsme jeli pomoci žabkám na Valchu a při tom jsme sbírali odpadky. Našli jsme jednu žábu – ropuchu obecnou, kterou jsme poté přenesli do rybníka poblíž zatarasené plochy.

Jsme rádi, že jsme mohli pomoc alespoň jedné žábě. Je super, že jsme se toho mohli zúčastnit. Užili jsme si to.

Žáci 9. tříd

V březnu roku 2019 instalovali zaměstnanci Krajského úřadu města Plzně a zaměstnanci Zoo a BZ Plzeň oplůtky na ochranu obojživelníků. Stalo se tak v kritickém místě před obcí Valcha, kde je frekventovaná silnice a přichází zde mnoho žab o život při jarní migraci.

K oplůtkům byly nainstalovány sběrné nádoby, do kterých se chytali jednotliví obojživelníci. Řada dobrovolníků včetně našich žáků se účastnila kontroly tohoto místa, sběru žab a jejich přenesení do rybníku – místa rozmnožování. Přestože jsme na místě nalezli a posléze uklidili více odpadků než žab, považujeme akci za přínosnou. Všem dobrovolníkům patří velký dík!

M. Berkovská

Komentáře nejsou povoleny.