Školní rok 2018/2019

Úspěch 22. ZŠ na Branném dni

Ve středu 15. května 2019 se v areálu HZS na Bílé Hoře sešli žáci plzeňských škol k účasti na Branném dni s policií ČR. Celkem vytvořili 23 čtyřčlenných družstev složených ze čtyř dětí v poměru dva chlapci a dvě dívky. Zastoupen musel být žák každého ročníku druhého stupně.

Družstva byla prověřena v tělesné zdatnosti formou běhu na 3 km, v obratnosti dětí při překonávání terénních nerovností a umělých překážek. Koncentrace po zátěži se hodnotila střelbou ze vzduchové pušky, hodem medicinbalem a hodem na cíl. Žáci též byli hodnoceni z poskytování laické první pomoci a ze znalostí základů právního vědomí.

Branný den prověřil schopnosti dětí v oblastech tělesné zdatnosti, koncentrace, kooperace, znalostí základů zdravovědy a základů právního vědomí. Jednalo se tedy o pohybově vědomostní soutěž zaměřenou na ochranu člověka za mimořádných událostí.

Všem se představili policejní psi a psovodi prakticky předvedli ukázky zásahů. Dále následovala ukázka techniky a práce HZS Plzeňského kraje.
Všichni zúčastnění si na závěr mohli opéci špekáčky a vyčkat na vyhlášení výsledků.

Naše dvě družstva získala 3. a 7. místo.

Potlesk všech přítomných a drobné dárky si tak zasloužili:
3. místo: Matěj Šilhánek IX.C, Andrea Švecová VIII.B, Aneta Šopková VII.B a Matyáš Lepič VI.B
7. místo: Veronika Šlaisová IX.C, Vít Kleisner VIII.B, Lukáš Sýkora VII.B a Katka Šollarová VI.B

Blahopřejeme!

Yveta Pompová, 16.5.2019

O nejúspěšnější školu v předmětových soutěžích

3. místo v kategorii základních škol

Komentáře nejsou povoleny.