Vyhlášení voleb do školské rady

21. 12. 2017

Vyhlášení voleb do školské rady

Vánoční zpívání 2017

21. 12. 2017

Podvečer 19. prosince  patřil vánočnímu zpívání se sborem naší školy. Kromě oblíbených koled, zaznělo několik lidových písní  v doprovodu nadaného mladého houslisty Matyáše Handšucha, ale také pásmo zimních písní, které děti oživily krátkými básničkami o zimních radovánkách. Všem návštěvníkům, malým zpěvákům a hráčům moc děkujeme. Poděkování patří i dobrovolníkům z 8. C, kteří pomáhali s realizací a uváděním celého vánočního programu.

Krásné sváteční dny vám všem.

Kateřina Skočilová, Hana Matoušková

Projektový den Naše firmy

16. 12. 2017

Dne 22., 23. a 29. listopadu se na naší škole uskutečnil projekt Naše firmy. Přišli za námi 3 lektoři. Na úvod nám řekli, co to jsou Naše firmy. Pak jsme se rozdělili na skupiny. Každá skupina měla ředitele, obchodníka, marketing, programátora a výrobce robota.

Dále nám vysvětlili, jak bude hra probíhat. Každá firma si měla postavit robota, investovat do výroby, servisu, výzkumu, obchodu a marketingu. Nejdůležitější však bylo postavit robota, za kterého jsme dostávali peníze.  Hra se dělila na 10 kol. Každé kolo trvalo okolo deseti minut. Po uplynutí deseti minut jsme museli dát ruce ze stolu. Kdo to neudělal, dostal pokutu 10 milionů korun. Z našich 5 firem vyhrála firma číslo 3.

Hra byla velmi zajímavá, protože spoustu dětí si zkusilo jaké to je řídit firmu, dělat obchod, programovat robota, stavět robota a dělat marketing. Lektoři byli kamarádští, takže jsme si den užili.

Celkový projekt naše firmy se nám líbil a doporučil bych ho i dalším školám.

Patrik Černušák, VIII.A

Projekt: Naše firmy, VIII.A

Projekt: Naše firmy, VIII.B

Projekt: Naše firmy, VIII.C

Advent na statku

7. 12. 2017

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 se třídy 1. B a 2. D vypravily do malé vesničky Újezd nade Mží. Cílem exkurze byl místní zámek, kde pro nás milé průvodkyně připravily povídání o Adventu na statku.

Děti se během dopoledne dozvěděly, jak lidé trávili dříve adventní čas, vyzkoušely si zvyky spojené s Vánocemi. Společně s průvodkyní všichni navštívili živý betlém a místní peklo.

Největší radost měli žáci z vlastnoručně vyrobených adventních věnečků, které si hrdě nesli domů.

Celé dopoledne na děti dýchala vánoční atmosféra, kterou ještě umocnily padající sněhové vločky.

Věra Valentová a Monika Kuběnová, třídní učitelky

Úspěch naší žákyně v soutěži „Viktorka do škol“

6. 12. 2017

Projekt plzeňského fotbalového klubu „Viktoria do škol“ odstartoval v roce 2015 a žáci se zúčastňují soutěží spojených tematicky s fotbalovým klubem FC Viktoria. V rámci projektu jsou vyhlašovány soutěže ať už fotografické, hudební nebo výtvarné. Z dalších akcí je to literární soutěž na téma reportáž.

Žákyně naší školy Kim Melková v této soutěži obsadila 3. místo. Jako odměnu od klubu obdržela podepsané kartičky všech hráčů a od školy pak odměnu sladkou.

Blahopřejeme!

Yveta Pompová


Předání cen Kim Melkové.


Milan Havel s Alešem Čermákem vybírají nejlepší díla, Autor: FCVP.

Reportáž Kim Melkové (PDF)

Článek o soutěži na stránkách FC Viktoria Plzeň (online)

Okresní kolo ve šplhu

4. 12. 2017

Okresní kolo ve šplhu každoročně probíhá v prostorách 22. základní školy. I letos se zde sešli ti nejlepší z Plzně a dívky i chlapci poměřili síly ve čtyřech věkových kategoriích. Naši žáci dosáhli krásných výsledků a odnášeli si  sportovní zážitky i krásné medaile.

Výsledky:

I. kategorie

 1. Strelková Marta, 22. ZŠ
 2. Blažková, 7. ZŠ
 3. Samková, ZŠ Tyršova

 

 1. Šik Marek, 22. ZŠ
 2. Kotov, 7. ZŠ
 3. Mihali, 28. ZŠ

 

II. kategorie

 1. Průchová Martina, 22. ZŠ
 2. Šiková Barbora, 22. ZŠ
 3. Petrovková, 7. ZŠ

 

 1. Žák, 7. ZŠ
 2. Henžlík, 1. ZŠ
 3. Nevečeřal, ZŠ Tyršova

 

III. kategorie

 1. Zvěřinová, 28. ZŠ
 2. Trnková, 7. ZŠ
 3. Hájková Adéla, 22. ZŠ

 

 1. Peterka, 28. ZŠ
 2. Faifer, 1. ZŠ
 3. Malina Bartoloměj, 22. ZŠ

 

IV. kategorie

 1. Adámková, 1. ZŠ
 2. Henžlíková, 1. ZŠ
 3. Skalská, 28. ZŠ

 

 1. Beran, 7. ZŠ
 2. Kysela, 14. ZŠ
 3. Grůber Jakub, 22. ZŠ

Exkurze do třídírny odpadu v Černošíně a do kláštera v Kladrubech

30. 11. 2017

Dne 15. 11. 2017 jsme se společně s naší třídní učitelkou Mgr. Romanou Nonfriedovou a s paní asistentkou Petrou Švandovou vyjeli na výlet. Kolem osmé hodiny raní jsme nastoupili do stříbrného autobusu  a vydali jsme se směr Černošín. Cestou jsme shlédli i zasněženou krajinu.

Asi po tři čtvrtě hodiny cesty jsme již přijeli na skládku, kde jsme si vyslechli přednášku o třídění odpadu, o recyklování a také o tom, jak je to vše důležité pro přírodní prostředí. Po přednášce jsme se vydali na pospas třídírně, kterou jsme si řádně prohlédli, provoněli deodorantem a poté jsme se vydali prohlédnout si rozlehlou skládku.

Po prohlídce jsme se rozloučili s panem Josefem Pacolou, nastoupili jsme zpět do autobusu a jeli jsme na prohlídku benediktinského kláštera v Kladrubech. První, co jsme udělali po vstupu do kláštera s paní průvodkyní, bylo lehké povídání o vzniku kláštera a době jeho provozu. Následně proběhlo rozdělení do dvou týmů – holky a kluci. Rozdělili jsme se kvůli úkolu, kde jsme museli najít šat, kterým se odívali mniši. Poté, co oba týmy našly mnichův outfit, se Katka společně s Patrikem převlékli za mnichy a stali se z nich Otec Katarín, Otec Patricius a společně s paní průvodkyní nás provázeli klášterem, o kterém jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Po prohlídce kláštera jsme se zašli podívat také do kostela, o kterém jsme se též dozvěděli několik informací a poté jsme si prohlédli sochy barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, které byly především s motivem řecké mytologie. Dále jsme už jen nastoupili do našeho stříbrného autobusu a vydali se zpět domů.

Výlet se nám moc líbil a doufáme, že se opět někam vydáme :-)

Kristýna Raisová, Katka Kunclová, Bára Martincová; VIII.A

Vyhlášení soutěže „Poznej starou Plzeň“

29. 11. 2017

Plzeň je město s více než 700 let dlouhou historií, která se odráží v nádherných stavbách v historickém centru.  Za posledních pár let se město proměnilo k nepoznání.

Jak se jezdilo ve staré Plzni? Jak vypadala Plzeň v letech minulých? Čím se naše město může chlubit? Na tyto otázky se snažili najít odpovědi šesťáci při povídání v hodinách občanské výchovy a hlavně při svých výpravách po Plzni.

Po kladném ohlasu z minulého roku jsme se rozhodli v této soutěži pokračovat i v letošním roce. Naše putování za poznáním začalo 20. 9. 2017. Žáci si vytvořili dvojice a každá z nich si vylosovala starší fotografii Plzně, která zachycuje místo ve městě tak, jak to zde vypadalo před několika lety. Úkolem žáků bylo dané místo nalézt a vyfotografovat (nejlépe ze stejného úhlu). Fotografie měla být pořízena do 27. 10. 2017.

Musím pochválit všechny žáky, kteří se do soutěže zapojili, a nebylo jich málo. Celkem se soutěže zúčastnilo 49 žáků. Měli jsme opravdu z čeho vybírat. A úkol vybrat 3 nejlepší fotografie byl opravdu těžký. Nakonec jsme se rozhodli, že se o 2. a 3. místo podělí dvě dvojice. Vybrali jsme snímky, které místo zachycovaly ze stejného úhlu nebo se tomu nejvíce přiblížily.

Dne 20. 11. paní ředitelka Božena Světlíková ocenila nejlepší práce.

V Plzni, tam je toho k vidění! Tak zase někdy příště!

Eva Braná

1. MÍSTO:

2. MÍSTO:

a             

3. MÍSTO:

Prezentace soutěžních fotografii (PDF)

Od listopadu je školní hřiště uzavřeno

23. 10. 2017

Od 1. listopadu 2017 je školní hřiště pro veřejnost uzavřeno.

Evropský den jazyků

6. 10. 2017

I v letošním roce jsme se zúčastnili Evropského dne jazyků v Plzni. Cílem je motivovat studenty učit se cizí jazyk a informovat o možnostech cestování v Evropské unii, vyzkoušet si praktické znalosti a prezentovat kulturní rozmanitost v Plzni.

Tentokrát byl pevně dán „jízdní řád“ stanovišť, kudy jednotlivé skupiny žáků prošly. Měli jsme 30 minut na jednotlivé aktivity a 15 minut na přesun mezi stanovišti. Na sedmi stanovištích si mohli žáci vyzkoušet některou z evropských řečí. Zároveň se dozvěděli i něco nového o zemi, kde se jí mluví.

Akce je natolik úspěšná, že se letos přijela podívat i Česká televize. Na následujícím odkazu se můžete podívat na jejich záznam:

Zprávičky ČT :D (29. 9. 2017, čas – 0:31)

A  to jak se líbila akce samotným žákům, se dozvíte z následujících příspěvků.

Eva Braná (vyučující německého jazyka)

Dne 26. 9. 2016 jsme byli na náměstí slavit Evropský den jazyků. Moc se nám tam líbilo. Jako první stanoviště jsme si vybrali Centrum ruského jazyka a kultury, kde jsme se naučili azbukou psát vlastní jména. Poté jsme navštívili Muzeum loutek, kde na nás mluvili různými světovými jazyky a zahráli jsme si tam i kvíz, který nás moc bavil. Jako další stanoviště jsme zvolili Allianci francaise, kde jsme si udělali výbornou palačinku. Fotky ve francouzském stylu neměly chybu. Bylo to moc prima.  Naučili jsme se i pár francouzských výrazů. Závěr jsme strávili v anglické knihovně.

Celá akce se nám líbila, byli tam příjemní lidé, dobrá atmosféra a naučili jsme se nové věci. Odcházeli jsme příjemně naladěni. Je dobré vědět, že takové instituce v Plzni jsou, co nabízejí, že je možné se zde mj. připravovat i k mezinárodně uznávaným zkouškám z NJ, AJ, FJ, RJ. Určitě sem někdy rádi zavítáme znovu.

Žáci VI.C: S. Egermairová, V. Měřička, S. Nová, J. Vaník

Evropský den jazyků byl připraven velmi pěkně a jako třída ho hodnotíme pozitivně. Prošli jsme celé náměstí, kde byla připravená stanoviště s nejrůznějšími úkoly v evropských jazycích. Zažili jsme plno netradičních věcí, od vaření francouzských palačinek, poslouchání ruské básničky, zajímavé show připravené německo-českou divadelní společností ČOJČ upozorňující na negativní dopad nadměrného používání sociálních sítí, až po představování v němčině. Nedá se říct, co se nám jako třídě nejvíce líbilo, ale určitě nám to dalo nové vědomosti a motivaci začít se učit novým cizím jazykům. Jako velký přínos hodnotíme možnost navštívit plzeňské instituce zaměřující se na cizí jazyky a zjistit, jak fungují. Z Evropského dne jazyků si odnášíme mnoho zážitků z aktivit, nová slovíčka z cizích jazyků a rádi opět navštívíme nějakou  akci připravovanou zahraničními knihovnami či podobnými institucemi.

Žáci VII.C: M. Mocová, K. Marečková

 

pokračování »