Nabídka letního příměstského tábora

19. 3. 2019

I letos pořádá naše škola letní příměstský tábor. Více informací naleznete ZDE.

Změna Školního řádu

26. 11. 2018

Upozorňujeme zákonné zástupce, že se dnem 26. 11. 2018 mění Školní řád v části 2. Provoz a vnitřní režim školy, bod 2. 2, písmeno b), která se týká uvolňování žáka z výuky. Dodatek Školního řádu a formulář na uvolnění během výuky je k dispozici na webových stránkách školy v Dokumentech a formulářích.

Školní řád – dodatek č. 1 (od 26. 11. 2018, PDF)

Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování (PDF)

Informace k lyžařskému kurzu v 7. ročníku

20. 11. 2018

Informace, termíny, formuláře, atd. k lyžařskému kurzu ve školním roce 2018/2019 najdete na:

Lyžařský kurz 22. ZŠ (on-line)

Brožura „Čím budu“ a dny otevřených dnů SŠ

19. 11. 2018

Informační brožura „Čím budu“ pro školní rok 2019/2020 (PDF)

Přehled dnů otevřených dveří ve školním roce 2018/2019 (PDF)

Přehled dnů otevřených dveří ve školním roce 2018/2019 (PDF)

Uzavření školního hřiště

6. 11. 2018

Od 1. listopadu je školní hřiště pro veřejnost uzavřeno. Brána hlavního vchodu na hřiště se uzamyká vždy ve 14:30.

Změna účtu pro inkasní platby za stravné

26. 9. 2018

Vážení rodiče,

od 1. 12. 2018 vypověděla Česká spořitelna inkasní účet 100179271/0800. Inkasní platby budou od 1.12. 2018 probíhat pouze přes účet 1023007015/5500 – Raiffeisenbank. Mění se pouze číslo účtu, vše ostatní zůstává.
Prosím nastavte si změnu na svolení k inkasu u své banky. Změnu můžete provést již od října 2018. O provedení změny mne prosím informujte emailem nebo nebo telefonicky.

Vedoucí školní jídelny

Informace k čipovému systému pro vyzvedávání žáků ze ŠD

11. 9. 2018

Vážení rodiče,

rozhodli jsme se v naší škole začít pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používat systém BELLhop. Během měsíce září se rozběhne zkušební provoz a od 1. října bude systém plně funkční.

Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech/čipových kartách. Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka vám dítě pošle. Vyčkejte alespoň 10 minut na příchod dítěte (Vaše dítě se musí obléci a obout).

Zvonky zůstanou zachovány jen jako nouzové řešení pro případ výpadku čipového systému.

Objednávka čipu – cena 1 ks čipu činí 100 Kč

Objednávku čipu/ů předejte nejpozději 12. 9. 2018 vychovatelce školní družiny.

Je potřeba zapsat, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je ale nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD.

Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

5 čipů lze zakoupit zálohově (tj. po ukončení docházky dítěte do školní družiny lze nepoškozený čip vrátit a bude vrácena záloha). Šestý a každý další čip jsou již nevratné (nebude za ně vrácena platba).

Systém BELLhop – vyzvedávání žáků ze školní družiny

Vyzvedávání žáků ze školní družiny v systému BELLhop je možné i na Plzeňskou kartu. Informace budou do Plzeňské karty nahrány ve škole v termínu, který bude oznámen.

Za nahrání informací se platí poplatek 48 Kč, který škola odvádí Plzeňským městským dopravním podnikům.

Na jednu Plzeňskou kartu je možné vyzvednout jen jednoho žáka (nelze na jednu Plzeňskou kartu vyzvednout např. sourozence).

Situace, které mohou nastat

Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce (v době její nepřítomnosti nahlaste ztrátu v sekretariátě školy.) Čip bude v systému deaktivován a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete získat čip nový.

Pokud ve výjimečných případech nebudete mít čip u sebe, zazvoníte u vchodu na příslušnou vychovatelku. Vychovatelka má v tomto případě právo ověřit vaši totožnost a požádat vás o předložení občanského průkazu. O tomto napíše zápis.

Doporučujeme, aby zákonní zástupci měli k dispozici alespoň jeden čip pro případ mimořádných odchodů dítěte ze školní družiny.

Věříme, že zavedení tohoto systému usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny a zajistí bezpečnost pro vaše děti.

Vedení školy

Informace Centra sportu na školní rok 2018/2019

3. 9. 2018

Byly aktualizovány informace ke kroužkům Centra sportu na nový školní rok 2018/2019. Více na stránce Centra sportu.

Upozornění pro zákonné zástupce žáků 2. stupně

24. 6. 2018

Od školního roku 2018/2019 bude klasifikace žáků na 2. stupni zaznamenávána pouze do elektronické žákovské knížky v systému Škola Online. Bližší informace o tomto systému můžete získat na stránce Škola Online.

Ke komunikaci školy se zákonnými zástupci žáků bude sloužit klasická „papírová“ žákovská knížka, která bude obsahovat základní kontaktní údaje, jména vyučujících, termíny třídních schůzek, omluvný list, sdělení o chování žáka, jiná sdělení, čtvrtletní hodnocení a rozvrh hodin.