Provoz sportovního areálu o hlavních prázdninách

29. 6. 2017

Od 1. července do 31. července je sportovní areál školy uzavřen veřejnosti z provozních důvodů. Vniknutí do areálu bude považováno za neoprávněné vniknutí na cizí pozemek a řešeno Policií ČR.

Prvňáci z I. D a páťáci z V. B čtou společně

28. 6. 2017

V průběhu celého letošního školního roku jsme se pravidelně 1x měsíčně scházeli ve školní aule. Důvod byl jednoduchý – společně číst, poznávat knihy a seznámit se. Žáci byli zpočátku nervózní, nevěděli, co je čeká. Brzy si však každý prvňák našel svého páťáka, se kterým se seznámil, a nervozita záhy opadla.

V září četli pohádky páťáci, ale již po Vánocích si žáci role vyměnili. Někteří prvňáci se odhodlali jen k hlasitému čtení pár vět a opět rádi předali slovo páťákovi. Při našem posledním setkání v červnu již byly role vyrovnané a prvňáci byli páťákům čtenářskými partnery.

Prvňáci nejvíce ocenili nové kamarády a čtenářské zážitky. Páťáci se navíc naučili pracovat s mladšími spolužáky a pomáhat jim.

Jedno ze zdařilých setkání bylo na téma Perníková chaloupka, kdy třídy po přečtení pohádek společnými silami opravdovou chaloupku vytvořily.

Setkání měla přínos jak pro děti, tak pro nás učitele. V dalších letech se budeme setkávat nadále.

Monika Kuběnová, Kristýna Ungrová

2016-09-30_08-37-36 2016-09-30_08-51-39 2017-03-06_08-14-33

 

 

Turistický kurz 5. ročníku

25. 6. 2017

Pondělí – den příjezdu do kempu. Ráno jsme měli být před školou v 7:30. Všichni jsme se moc těšili. V autobusu jsme si povídali a najednou vidíme velký nápis – RS U Mloka. Všichni jsme se divili, že jsme dojeli tak rychle. RS U Mloka je v Třímanech a je u řeky Berounky. Po příjezdu jsme si rozdělovali chatky. Když měl každý chatku, měli jsme volno a s holkami jsme si pletly copánky. Když jsme všechny měly copánky, šly jsme si vybalovat ty nejnutnější věci. Po vybalování byl oběd. Po obědě jsme měli polední klid, po kterém následoval krátký výlet, na kterém jsme hráli hru. Po hře jsme šli zpátky do kempu. Po výletě jsme šli na večeři a odpočívali jsme.

2017-05-23_12-27-00

V úterý jsme šli na velký výlet. Ušli jsme asi 20 km. Všichni jsme byli unavení a bolely nás nohy. Ve středu jsme hráli hry a vyráběli tašky. Ve čtvrtek jsme měli olympiádu, která byla skvělá! Bylo tam seřazování čísel, čtení barev, skákání přes švihadlo, házení ringo kroužky, slalom a házení do dálky. Poté byla večeře a opékali jsme si vuřty. Některé děti předváděly scénky. V pátek jsme balili věci. Všichni jsme byli smutní, že odjíždíme, ale zároveň se nám stýskalo po rodině.

2017-05-26_13-44-42

Klára Tupá, V. B

 

Zábavná fyzika

25. 6. 2017

24. 5. 2017 se na Gymnáziu Luďka Pika konala v rámci dlouhodobého projektu akce zvaná Zábavná fyzika. Účastnili se jí někteří žáci z devátých a sedmých tříd 22. ZŠ za doprovodu p. zástupkyně Vosejpkové a p. učitelky Nonfriedové. Ve 14:00 se na gymnáziu sešli zástupci z naší školy a ze 14. ZŠ. Obě školy měly připravené pokusy, které na akci předváděly. První přišla na řadu 22. ZŠ a předvedla několik experimentů – např. houpačku ze svíčky, uvězněný plováček, vznášející se kapku oleje ve směsi vody a lihu a další. Myslíme si, že měly docela úspěch. Poté začala prezentovat 14. ZŠ.
Před našima očima sestrojili 2 mosty, které vynalezl Leonardo Da Vinci. Dále jsme se přesunuli do vedlejší místnosti, kde jsme pracovali s povrchovým napětím vody. Nejprve bylo zadáno doslova položit padesátník na hladinu vody a mnohým se to podařilo. Dále jsme vytvářeli raketu, kterou jsme položili na hladinu vody, vedle se kápnul saponát, který snížil povrchové napětí vody a vymrštil raketku kupředu. Na dalším stanovišti se snažíme sestrojit něco za pomocí nafukovacích balonků. Viděli jsme lanovku, mini vznášedlo a dalších supr věci. V té době už akce skončila a bylo na čase jít domů.

Adam Bardzák a Adam Kozák

Výsledky výběrových řízení do skupin s rozšířenou výukou

30. 5. 2017

Rozšířená výuka cizích jazyků od 3. ročníku (PDF)

Rozšířená výuka informatiky od 6. ročníku (PDF)

Rozšířená výuka tělesné výchovy od 6. ročníku (PDF)

Dějepisná exkurze do Lidic

30. 5. 2017

Dne 2.5. se žáci 9. tříd zúčastnili dějepisné exkurze. První zastávka byla v Rokycanech v Muzeu na demarkační linii, kde jsme si prohlédli vojenskou techniku. Poté jsme pokračovali do NP Lidice. Zde jsme se zúčastnili programu Příběh české vesnice. Pracovali jsme s dobovými fotografiemi, prohlédli jsme si pietní území s průvodkyní a nakonec jsme navštívili muzeum.

Lenka Mikulová, Adéla Zábrahová, IX.B

Úspěch 22. ZŠ na Branném dni

30. 5. 2017

Ve středu 24. května se v areálu HZS na Bílé Hoře sešlo 12 plzeňských škol k účasti na Branném dni s policií ČR. Celkem žáci vytvořili 23 čtyřčlenných družstev. Přivítání se žákům dostalo od pana primátora Zrzaveckého, zástupců policie, záchranné služby, hasičů a ÚMO 1.

Družstva soutěžila v běhu na 3 km, střelbě ze vzduchové pušky, hodu medicinbalem a hodu na cíl. Žáci též byli hodnoceni z poskytování první pomoci a ze znalostí právního vědomí. Všem se představili policejní psi a prakticky předvedli ukázky zásahů. Také hasiči ukázali, jak zvládají výšky a svoji obratnost. Všichni jsme si opekli špekáčky a trpělivě jsme čekali na vyhlášení výsledků.

V úvodu závodů snad nikdo nečekal, že žáci dvaadvacítky sklidí ty nejlepší výsledky. Naše dvě družstva získala ocenění nejvyšší –  1. a 2. místo.

Potlesk všech přítomných si tak zasloužili:

  1. místo: Ondřej Procházka, Matěj Šilhánek, Viktorie Trojanová, Jakub Ježek
  2. místo: Karolína Hanusová, Jakub Kreysa, Ondřej Teocharis, Vilém Rendl

Blahopřejeme!

Yveta Pompová

Návštěva krajského úřadu

30. 5. 2017

Dne 15. 5. 2017 žáci 9. tříd navštívili Krajský úřad v Plzni, kde pro ně byl připraven program. V první části měli možnost poslechnout si informace o Plzeňském kraji od paní Mgr. Ivany Bartošové, náměstkyně hejtmana, a pana europoslance Mgr. Tomáše Zdechovského. Po jejich povídaní jsme jim mohli klást otázky, které nás zajímaly. Druhá část pro někoho byla zábavnější a pro někoho ne. Žáci měli možnost vyzkoušet si na slepé mapě, jak znají Plzeňský kraj. Na konci se vyhlásili vítězové a ti dostali různé dárky.

Lenka Mikulová a Adéla Zábrahová, IX.B

Malý záchranář

24. 5. 2017

Dne 16. 5. 2017 se zástupci naší školy ze tříd IV. B a IV. C zúčastnili základního kola soutěže Malý záchranář, které se konalo na požární stanici Plzeň – Košutka. V boji o titul „Nejlepší malý záchranáři z Plzně“ se spolu s námi utkalo jedenáct týmů základních škol. Děti celé dopoledne zdolávaly vědomostní úkoly a vyzkoušely si řešení řady krizových situací na jednotlivých stanovištích. Nechyběly však ani úkoly praktické. Například bylo nutné ošetřit zlomeninu, dát umělé dýchání nebo hasit požární hadicí na cíl.

Ačkoliv se náš tým neumístil na vytoužených předních příčkách, udělalo dopoledne strávené s hasiči, záchranáři a policisty na děti velký dojem. Kromě soutěží totiž nechyběly ani exkurze do útrob požární stanice či doprovodné ukázky psovodů Městské policie Plzeň a  speciálních lezců požární stanice. Dokonce sami pedagogové si mohli vyzkoušet použití přenosného hasicího přístroje v praxi, což mezi dětmi vyvolalo velké ovace.

Společným během k vyšší kondici

19. 5. 2017

„Připravte se, pozor, teď!“ – zaznělo poprvé 15. 5. 2017 v 16:15 hodin na atletickém oválu naší dvaadvacítky. Rodiče a jejich děti si poměřili síly v běhu na 500 a 750 metrů. Běhu se účastnili žáci a jejich rodiče, kteří chtěli společně a smysluplně strávit slunné odpoledne.  A fandili jsme si navzájem, dokonce přišly fandit i paní třídní učitelky. A potlesk? Ten si zasloužili všichni za odvahu obout si kecky a jít s dcerou či synem do toho. Odměnu získali všichni a také všichni jsou vítězi. Zvítězili sami nad sebou!

Yveta Pompová

FOTOGALERIE Z AKCE

pokračování »